1 - 3 z 3
Prace OSW | | Wojciech Górecki
Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w Azji Centralnej uległy daleko idącej erozji. Odwrócenie tego procesu nie wydaje się realne.
Punkt widzenia | | Tadeusz A Olszański
Podział na historyczne „sub-Ukrainy” zaciera się, zwłaszcza w świadomości młodego pokolenia.
Punkt widzenia | | Anna Kwiatkowska
W RFN brak pomysłu na nową długofalową strategię współpracy z Federacją Rosyjską pod rządami Putina.