1 - 8 z 8
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Prezydent Kazachstanu poparł forsowany przez Moskwę pomysł dialogu między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką.
Analizy | | Maciej Falkowski
Rosyjsko-abchaski traktat o sojuszu i strategicznym partnerstwie wieńczy realizowaną od maja br. taktykę Moskwy wobec Suchumi.
Prace OSW | | Józef Lang, Maciej Falkowski
Koniec zachodniej obecności wojskowej w Azji Centralnej oznacza marginalizację wpływu Zachodu na sferę bezpieczeństwa w regionie.
Analizy | | Krzysztof Strachota
Szczyt SzOW w Duszanbe jest potwierdzeniem dotychczasowych tendencji rozwoju organizacji jako efektywnej platformy dialogu.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Tomasz Bakunowicz
Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz
Aneksja Krymu i destabilizacja Ukrainy przez Rosję tworzą nowy kontekst dla polityki zagranicznej oraz wewnętrznej Kazachstanu.
Prace OSW | | Wojciech Górecki
Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w Azji Centralnej uległy daleko idącej erozji. Odwrócenie tego procesu nie wydaje się realne.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Konflikt na Ukrainie budzi niepokój najważniejszych partnerów Rosji na obszarze WNP i wpływa na realizację forsowanych przez Rosję projektów integracyjnych.