1 - 10 z 41
Analizy | | Justyna Gotkowska
W dniach 18–19 lipca w Hanowerze odbyły się trzynaste niemiecko-rosyjskie konsultacje międzyrządowe. W konsultacjach wraz z kanclerz Angelą Merkel i prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem wzięło udział po kilkunastu ministrów z obu…
Analizy |
W Austrii 14 lipca zatrzymano obywatela rosyjskiego Michaiła Gołowatowa, poszukiwanego przez Litwę za pomocą europejskiego nakazu aresztowania w związku z oskarżeniem o kierowanie akcją pacyfikacji wystąpień niepodległościowych pod…
Analizy |
21 lipca rosyjska spółka Atomstrojeksport (ASE) złożyła w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Paryżu pozew przeciwko bułgarskiej Państwowej Kompanii Elektrycznej (NEK), żądając spłaty 58 mln euro za część wykonanych prac przy…
Analizy |
20 lipca rząd Kosowa podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu importu serbskich produktów i nałożeniu 10-procentowego cła na wyroby pochodzące z Bośni i Hercegowiny. Działania te najprawdopodobniej mają wywrzeć nacisk na UE, aby wymusiła…
Analizy |
23 lipca mieszkańcy Łotwy opowiedzieli się w referendum za rozwiązaniem parlamentu. 17 września odbędą się przedterminowe wybory do sejmu. Społeczeństwo jest rozczarowane do elit politycznych, postrzeganych jako skorumpowane i dbające…
Analizy |
20 lipca Komisja Europejska opublikowała doroczne raporty w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (CVM), monitorującego postępy Bułgarii i Rumunii w reformowaniu wymiarów sprawiedliwości i w walce z korupcją, oraz – tylko w…
Analizy |
21 lipca w Brukseli odbył się szczyt Rady Unii Europejskiej poświęcony ratowaniu Grecji oraz ustabilizowaniu strefy euro. Wypracowane rozwiązanie spełnia formalnie główny postulat Niemiec, żeby instytucje finansowe w znacznej mierze…
Analizy |
20 lipca czeski rząd przyjął pierwszy od ośmiu lat dokument definiujący strategię i priorytety polityki zagranicznej. NATO i Stany Zjednoczone uznano w nim za gwarantów czeskiego bezpieczeństwa, a państwa UE za kluczowych partnerów…
Analizy |
20 lipca w Serbii aresztowano Gorana Hadžicia – ostatniego z poszukiwanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ICTY), podejrzanego o popełnienie zbrodni wojennych na terytorium Chorwacji w latach 1991–1992.…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Rosnące niezadowolenie Białorusinów z sytuacji ekonomicznej może doprowadzić do szerszych wystąpień społecznych jesienią br. Może to otworzyć pole do działania dla białoruskiej nomenklatury oraz aktorów zewnętrznych – głównie Rosji.…