Analizy

Komisja Europejska krytycznie o Bułgarii i Rumunii

20 lipca Komisja Europejska opublikowała doroczne raporty w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (CVM), monitorującego postępy Bułgarii i Rumunii w reformowaniu wymiarów sprawiedliwości i w walce z korupcją, oraz – tylko w przypadku Bułgarii – w walce z przestępczością zorganizowaną. Bułgaria została w nich gorzej oceniona niż Rumunia. Krytyczne raporty będą kolejnym argumentem na rzecz opóźnienia akcesji obu państw do strefy Schengen.
Raport dotyczący Rumunii podkreśla postępy, jakie poczyniła ona na przestrzeni ostatniego roku w zakresie usprawnienia sądownictwa, stworzenia warunków do działania antykorupcyjnej Państwowej Agencji Praworządności, opracowania nowych kodeksów cywilnych. Głównym niedociągnięciem jest natomiast powolna praca sądów w procesach dotyczących korupcji na wysokim szczeblu. W przypadku Bułgarii w raporcie pozytywnie oceniono wzmocnienie uprawnień Najwyższej Rady Sądowniczej, zasady mianowania sędziów oraz przygotowania do reformy policji. Wytknięto jednak brak zadowalających wyników władz bułgarskich w zwalczaniu korupcji i przestępczości zorganizowanej. W raportach zapowiedziano również, że konieczne będzie w przyszłym roku przygotowanie dokumentu podsumowującego pięć lat funkcjonowania CMV.
Podczas prezentacji raportów przedstawiciele Komisji Europejskiej przypomnieli, że nie powinny być one traktowane jako kryterium oceny przygotowania obu krajów do członkostwa w obszarze Schengen. Mimo to krytyczny wydźwięk raportów prawdopodobnie zostanie wykorzystany przez cześć państw UE (np. Holandię i Francję) jako argument za kolejnym odroczeniem decyzji o rozszerzeniu obszaru Schengen podczas przewidzianego na wrzesień głosowania ministrów spraw wewnętrznych. <dab>