Analizy

Nadwyżka budżetowa Rosji w pierwszym półroczu

21 lipca Ministerstwo Finansów (MF) Federacji Rosyjskiej poinformowało o nadwyżce budżetowej w wysokości 2,7% PKB, uzyskanej w pierwszym półroczu 2011 roku. Udało się ją osiągnąć dzięki wyższej niż zakładano cenie eksportowanej ropy naftowej oraz ograniczonym wydatkom publicznym w pierwszych sześciu miesiącach roku. Zgodnie z założeniami MF w całym 2011 roku budżet ma być zrealizowany z deficytem ok. 1% PKB – tak jak zapisano w czerwcowych poprawkach do ustawy budżetowej.
Jak podaje MF, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku dochody budżetu Rosji wyniosły ok. 5,3 bln rubli (190 mld USD), tj. 51,5% rocznego planu, wydatki zaś 4,7 bln rubli (168 mld USD), tj. 42,3% rocznego planu. Prawie połowę (49%) dochodów zapewniły wpływy z opłat celnych, w tym przede wszystkim z ceł eksportowych na surowce energetyczne (średnia cena baryłki ropy naftowej wyniosła 108 USD wobec planowanych 105 USD). Istotnym źródłem dochodów był również wypracowany w 2010 roku przez bank centralny zysk (ok. 5,5 mld USD) oraz środki uzyskane z prywatyzacji 10% Wniesztorgbanku (ponad 3 mld USD).
Lepsza, niż zakładał rząd, koniunktura na rynkach surowcowych była przyczyną wniesienia poprawek do budżetu i zmiany jego głównego założenia – tj. podniesienia średniorocznej ceny baryłki ropy z planowanych 75 USD do 105 USD. Zgodnie z wprowadzonymi poprawkami dodatkowe środki wykorzystane zostaną nie tylko do ograniczania deficytu budżetowego (do 1,3% PKB z pierwotnie planowanych 3,6%), ale również do dalszego zwiększenia (o ok. 12 mld USD) wydatków publicznych w 2011 roku. W konsekwencji m.in. tych zmian w całym 2011 roku nie uda się utrzymać nadwyżki. Rosnące wydatki budżetowe, zwłaszcza na cele socjalne (stanowią one ok. 1/3 wszystkich wydatków budżetowych FR), mają szczególne znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych i prezydenckich. <iwo>