1 - 3 z 3
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Wbrew obawom wyzwolonym przez kryzys polityczny na Ukrainie, scenariusz masowej migracji ludności należy uznać za mało prawdopodobny.

Raport OSW |

Systemy międzynarodowej współpracy rozwojowej poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej w większości przypadków istnieją dopiero od dekady.

Komentarze OSW | | Arkadiusz Sarna

W ostatnich latach ukraińskie rolnictwo odnotowuje coraz lepsze wyniki. Rolnictwo to jedyny dział gospodarki kraju, który opierał się recesji.