Raport OSW

Wyszehradzka pomoc rozwojowa w obszarze Partnerstwa Wschodniego

Wyszehradzka pomoc rozwojowa w obszarze Partnerstwa Wschodniego

Systemy międzynarodowej współpracy rozwojowej poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej w większości przypadków istnieją dopiero od dekady. Poszczególne kraje V4 starają się budować swoją pozycję poprzez stopniowe zwiększanie wartości dwustronnej oficjalnej pomocy rozwojowej. Posiadane przez nie zasoby są jednak dość ograniczone i zostały dodatkowo zredukowane wskutek kryzysu finansowego i gospodarczego. Mimo to, od 2009 r. do krajów Partnerstwa Wschodniego trafia coraz większa część łącznej wartości ODA całej Grupy Wyszehradzkiej.

Ponieważ systemy pomocowe poszczególnych krajów dopiero się rozwijają, a same kraje skupiają się na budowie własnej marki, jest mało prawdopodobne, by w najbliższej przyszłości były one zainteresowane stworzeniem wspólnego funduszu rozwojowego, czy to dla obszaru PW, czy też mającego ogólny charakter. Dlatego zamiast myśleć o tworzeniu nowych instytucji należałoby rozważyć zracjonalizowanie obecnej współpracy i lepsze wykorzystanie już teraz zaangażowanych zasobów.

 

Zsuzsanna Végh jest asystentem w Centrum Studiów nad Rozszerzeniem UE (Center for EU Enlargement Studies) na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Do jej zainteresowań badawczych należy polityka zagraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej, szczególnie wobec wschodniego sąsiedztwa UE. Zasadnicza część opracowania powstała w trakcie stażu badawczego w Ośrodku Studiów Wschodnich w maju 2013 roku, w ramach projektu V4 Flying Experts Initiative, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Opracowanie stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autorki.