1 - 1 z 1
Prace OSW | | Jakub Jakóbowski, Konrad Popławski, Marcin Kaczmarski
W opracowaniu zaprezentowano stan i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych pomiędzy Chinami i państwami Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli Europy Środkowej.