1 - 7 z 7
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Marta Szpala
19 października chińska korporacja China Guangdong Nuclear Power Group zawarła porozumienie o dostępie do poufnych informacji dotyczących projektu rozbudowy elektrowni atomowej Cernavodă w Rumunii. W tym samym tygodniu chińskie spółki CEE…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
12 października w Bukareszcie odbyło się pierwsze w historii wspólne posiedzenie rządów Rumunii i Bułgarii. Premierzy obu państw ustanowili mechanizm regularnych międzyrządowych konsultacji w celu zacieśnienia współpracy bilateralnej oraz…
Analizy |
20 lipca Komisja Europejska opublikowała doroczne raporty w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (CVM), monitorującego postępy Bułgarii i Rumunii w reformowaniu wymiarów sprawiedliwości i w walce z korupcją, oraz – tylko w przypadku…
Analizy |
9 czerwca Rada Unii Europejskiej odsunęła co najmniej do września 2011 roku podjęcie decyzji o włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen, pomimo spełnienia przez oba państwa technicznych wymogów członkostwa w strefie. Decyzja oznacza…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Bułgaria i Rumunia intensyfikują wysiłki na rzecz zbudowania koalicji państw popierającej rozszerzenie, gdyż członkostwo w tej strefie jest priorytetem w ich polityce zagranicznej oraz istotnym elementem debaty wewnętrznej. Możliwości…
Analizy |
18 lutego Komisja Europejska opublikowała ósmą serię raportów dotyczących oceny stanu reformy sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną w Bułgarii i Rumunii. Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, Komisja…
Analizy |
14 stycznia grupa robocza Sch-EVAL, oceniająca stan przygotowań do rozszerzenia strefy Schengen negatywnie oceniła stan szczelności granic lądowych w Bułgarii. Ze względu na sprzeciw Francji odsunęła też decyzję o akceptacji raportu…