1 - 10 z 144
Analizy | | Kamil Kłysiński
Powyborcze represje wobec opozycji oraz niezależnych mediów mogą znacząco ograniczyć współpracę białorusko-unijną i tym samym osłabić pozycję Mińska wobec Moskwy.
Analizy |
21 grudnia szefowie Naftohazu Jewhen Bakulin i Gazpromu Aleksiej Miller podpisali memorandum o stworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa wydobycia gazu kopalnianego. Obie strony zapowiedziały również powołanie nowego przedsiębiorstwa w celu…
Analizy |
28 grudnia prezydent Alaksandr Łukaszenka podjął szereg decyzji kadrowych na wysokim szczeblu administracji państwowej, w tym na stanowisku premiera. Jak się wydaje, zmiany te nie są próbą zastraszenia białoruskiej nomenklatury w…
Analizy |
20 grudnia Prokuratura Generalna Ukrainy postawiła Julii Tymoszenko oficjalny zarzut nadużycia władzy i ustanowiła środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania miejsca zamieszkania. Od tego czasu b. premier jest co parę dni wzywana na…
Analizy |
23 grudnia Rada Najwyższa uchwaliła budżet na rok 2011, w którym przyjęto ostrożne prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i znacząco ograniczono wydatki, przede wszystkim w sferze socjalnej, i zmniejszono deficyt budżetowy do 3%.…
Analizy |
23 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy mianowała prezesem Narodowego Banku Ukrainy Serhija Arbuzowa, bliskiego współpracownika Ołeksandra Janukowycza (syna prezydenta Ukrainy). Można się obawiać, że pod nowym kierownictwem ukraiński bank…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Ukraińska zgoda na dostawy ropy na Białoruś rurociągiem Odessa–Brody pokazuje, że władze w Kijowie są gotowe angażować się w projekty, które uznają za korzystne, nawet gdy są one sprzeczne z interesami rosyjskimi. Taka postawa Ukrainy może…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Pozorowanie demokratyzacji jest przede wszystkim gestem w stronę otoczenia zewnętrznego. Po raz pierwszy Kreml zajął krytyczne stanowisko wobec sytuacji politycznej na Białorusi, zaś UE wyraźnie uzależniła kontynuację dialogu od oceny…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Kamil Kłysiński, Iwona Wiśniewska
Szanse na stworzenie przez Rosję, Kazachstan i Białoruś wspólnego rynku w planowanym kształcie i terminie są ograniczone. Zacieśnianie współpracy między tymi państwami będzie procesem długotrwałym i trudnym.
Analizy |
2 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nową redakcję kodeksu podatkowego, uwzględniającą poprawki, zgłoszone przez prezydenta. Najważniejszą z tych poprawek jest uchylenie uchwalonych poprzednio zmian w systemie uproszczonego…