1 - 10 z 11
Analizy |
29 czerwca węgierski parlament zdecydowaną większością głosów (263 posłów z 322 biorących udział w głosowaniu) wybrał na prezydenta Pala Schmitta – polityka rządzącej partii Fidesz. Prawica posiadająca 2/3 głosów w Zgromadzeniu Krajowym w…
Analizy |
23 czerwca Iveta Radiczova, liderka Słowackiej Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej – Partii Demokratycznej (SDKU-DS), otrzymała od prezydenta Ivana Gaszparovicza misję utworzenia rządu. SDKU-DS podpisała z pozostałymi trzema partiami…
Analizy |
Nowy rząd Węgier prowadzi negocjacje z rosyjską spółką Surgutnieftiegaz w sprawie odkupienia od niej 21% udziałów koncernu paliwowego MOL. Problemem związanym z realizacją transakcji, której wartość jest szacowana na 1,5 mld euro, jest…
Analizy |
18 czerwca słowacki premier Robert Fico zapowiedział, że Słowacja nie poprze europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego dla państw strefy euro, o ile nie opowie się za tym słowacka centroprawica, która zdobyła większość mandatów w wyborach…
Analizy |
18 czerwca prezydent Vaclav Klaus mianował prezesem Czeskiego Banku Narodowego (CNB) dotychczasowego wiceszefa tej instytucji Miroslava Singera. Objęcie stanowiska prezesa przez osobę podzielającą poglądy ekonomiczne prezydenta oznacza…
Analizy |
20 czerwca w Pradze na kongresie prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) doszło do całkowitej wymiany kierownictwa partii. Nowym przewodniczącym został dotychczasowy lider wyborczy Petr Neczas, któremu prezydent powierzył…
Analizy | | Mateusz Gniazdowski
Cztery partie centroprawicowe, które dysponują większością miejsc w parlamencie, rozpoczęły budowę koalicji rządzącej. Nowy gabinet nawiąże do dorobku reformatorskiego rządu Mikulasza Dzurindy. Będzie się jednak znajdować pod presją…
Analizy |
9–11 czerwca w Konstancy odbyła się konferencja poświęcona strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju. Było to ostatnie spotkanie w ramach rozpoczętych w lutym tego roku w Ulm publicznych konsultacji dotyczących celów i założeń…
Analizy | | Mariusz Bocian
Komunikaty wysyłane przez przedstawicieli rządzącej partii o katastrofalnym stanie budżetu państwa są przesadzone i nie odzwierciedlają jego rzeczywistej kondycji. Alarmistyczne wypowiedzi miały przygotować partnerów zagranicznych na…
Analizy | | Mateusz Gniazdowski
Działania Węgier, zmierzające do rozbudowy instytucjonalnych więzi z rodakami w państwach ościennych wzbudziły sprzeciw Słowacji, wpływając na przebieg kampanii wyborczej przed zaplanowanymi na 12 czerwca wyborami parlamentarnymi.