Analizy

Centroprawica tworzy rząd na Słowacji

23 czerwca Iveta Radiczova, liderka Słowackiej Unii Demokratyczno-Chrześcijańskiej – Partii Demokratycznej (SDKU-DS), otrzymała od prezydenta Ivana Gaszparovicza misję utworzenia rządu. SDKU-DS podpisała z pozostałymi trzema partiami centroprawicowymi (SaS, KDH i Most-Hid) deklarację programową i obecnie negocjuje skład rządu. Nowa koalicja zamierza skoncentrować się na uzdrowieniu finansów publicznych, ożywieniu gospodarki i walce z korupcją.
Rząd zostanie utworzony w wyniku porozumienia słowackiej prawicy, w skład której wchodzą tak zróżnicowane ugrupowania jak prorynkowe i liberalne w kwestiach światopoglądowych SaS oraz konserwatywna i bardziej socjalna KDH. Najważniejszą część programu nowego gabinetu stanowić będzie problematyka gospodarcza. Priorytetem koalicji ma być uzdrowienie finansów publicznych, których deficyt – zdaniem Radiczovej – sięgnie w tym roku co najmniej 7% PKB. Nowy rząd nie planuje podniesienia podatków i zamierza uprościć system danin publicznych.
Centroprawica deklaruje wolę rozwijania współpracy z sąsiadami, w tym przede wszystkim starania o poprawę stosunków z Węgrami. Zapowiedziano nowelizację ustawy, na mocy której osoby ubiegające się o obce obywatelstwo mają być pozbawiane obywatelstwa słowackiego. 26 maja słowacki parlament uchwalił ją w odpowiedzi na węgierską ustawę ułatwiającą rodakom mieszkającym w państwach ościennych uzyskanie węgierskiego obywatelstwa. Koalicja zapowiada prowadzenie aktywnej polityki w UE, wsparcie dla Partnerstwa Wschodniego i zacieśnianie współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, w której Słowacja obejmuje 1 lipca przewodnictwo. Podczas negocjowania perspektywy finansowej UE, nowy rząd zamierza dążyć do likwidacji dotacji dla rolnictwa.
Partyjni liderzy uzgodnili podział ministerstw: SDKU-DS – teka premiera i 4 ministerstwa, SaS – 4 ministerstwa i stanowisko przewodniczącego parlamentu, KDH – 3 ministerstwa, oraz Most-Hid – 2 ministerstwa i stanowisko wicepremiera ds. praw człowieka i mniejszości narodowych. Trwają wciąż negocjacje w sprawie obsady poszczególnych stanowisk, umowa koalicyjna najprawdopodobniej zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. <grosz>