Analizy

Węgry chcą odkupić rosyjskie udziały w koncernie MOL

Nowy rząd Węgier prowadzi negocjacje z rosyjską spółką Surgutnieftiegaz w sprawie odkupienia od niej 21% udziałów koncernu paliwowego MOL. Problemem związanym z realizacją transakcji, której wartość jest szacowana na 1,5 mld euro, jest stan finansów Węgier. Węgiersko-rosyjskiemu porozumieniu w sprawie MOL towarzyszyć będą zapewne ustępstwa wobec Rosji w innych projektach energetycznych, np. zgoda na udział rosyjskich firm w rozbudowie elektrowni atomowej Paks.
14 czerwca węgierski minister rozwoju Tamas Fellegi potwierdził zainteresowanie państwa kupnem pakietu akcji koncernu MOL znajdujących się od 2009 roku w posiadaniu Surgutnieftiegazu. Prawicowy rząd kontynuuje rozpoczęte przez poprzedników negocjacje, które toczyć się mają obecnie wokół ceny wykupu określanej na 1,5–1,6 mld euro. Transakcja uzyskała akceptację rosyjskich władz, które dotąd otwarcie wspierały zaangażowanie Surgutnieftiegazu na Węgrzech. Rosyjski minister ds. energii Siergiej Szmatko uznał proponowaną kwotę za korzystną. Budapeszt zamierza sfinansować wykup akcji MOL-u wpływami z emisji obligacji państwowych.
Nowy węgierski rząd postrzega MOL jako strategiczne przedsiębiorstwo kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Stąd starania o wyparcie rosyjskiego inwestora z akcjonariatu spółki oraz wejście do jej organów kierowniczych osób ściśle związanych z rządzącą partią Fidesz. Wycofanie się Surgutnieftiegazu wiązać się może natomiast z ustępstwami, jakie w zamian Węgry prawdopodobnie poczynią na rzecz Rosji w sferze energetyki, np. poprzez wsparcie projektu South Stream, zacieśnienie współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej czy też budowy magazynów gazu. <boc>