1 - 5 z 5
Analizy |
25 czerwca minister spraw zagranicznych RFN Guido Westerwelle złożył kilkugodzinną wizytę w Kiszyniowie. Głównym jej celem były najprawdopodobniej konsultacje w sprawie wznowienia rozmów nad uregulowaniem konfliktu naddniestrzańskiego, a…
Analizy |
15 czerwca Mołdawia i Unia Europejska rozpoczęły negocjacje prowadzące do określenia warunków zniesienia wiz, tzw. dialog wizowy. Choć rozpoczęcie negocjacji nie gwarantuje szybkiej liberalizacji reżimu wizowego, to jest jednak sukcesem…
Analizy |
17 czerwca lider Partii Demokratycznej Marian Lupu ogłosił, że rządząca koalicja ustaliła termin przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Mołdawii na 14 listopada. Mają się one odbyć po referendum konstytucyjnym w sprawie…
Analizy |
9–11 czerwca w Konstancy odbyła się konferencja poświęcona strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju. Było to ostatnie spotkanie w ramach rozpoczętych w lutym tego roku w Ulm publicznych konsultacji dotyczących celów i założeń…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Rządząca w Mołdawii proeuropejska koalicja przyjmuje strategię przełamania polityczno-konstytucyjnego pata, spychając do politycznej defensywy komunistów i zwiększając swoje szanse na zwycięstwo w planowanych na jesień wyborach…