Analizy

Pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych RFN w Republice Mołdawii

25 czerwca minister spraw zagranicznych RFN Guido Westerwelle złożył kilkugodzinną wizytę w Kiszyniowie. Głównym jej celem były najprawdopodobniej konsultacje w sprawie wznowienia rozmów nad uregulowaniem konfliktu naddniestrzańskiego, a zwłaszcza związanej z tym kwestii obecności i statusu rosyjskich wojsk w strefie konfliktu.
Pierwsza w historii wizyta ministra spraw zagranicznych RFN w Republice Mołdawii stanowi kolejny przejaw rosnącego ostatnio i bezprecedensowego zainteresowania niemieckiej dyplomacji Mołdawią i nieuregulowanym konfliktem wokół Naddniestrza. Konflikt naddniestrzański pojawił się – po raz pierwszy we wspólnym dokumencie niemiecko-rosyjskim tej rangi – w deklaracji ogłoszonej 5 czerwca br. po spotkaniu kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Problem ten omawiano także podczas spotkania szefów MSZ krajów „trójkąta weimarskiego” z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem 23 czerwca br. w Paryżu. Wiadomo również, że w Wiedniu toczą się konsultacje w sprawie kontroli zbrojeń konwencjonalnych w Europie, w których kwestia obecności wojsk rosyjskich w Naddniestrzu jest istotną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia między Rosją a Zachodem.
Wizyta Westerwelle w Kiszyniowie wywołała wśród części mołdawskiej opinii publicznej obawy, że dyplomacja niemiecka będzie wywierała nacisk na Mołdawię, aby ta w imię osiągnięcia porozumienia z Rosją w sprawie nowej umowy o ograniczeniu zbrojeń konwencjonalnych w Europie zaakceptowała jakąś formę obecności wojsk rosyjskich na swoim terytorium.
Wydaje się, że zainteresowanie Mołdawią ze strony dyplomacji niemieckiej wynika z rosnącego zrozumienia w Berlinie, że uregulowanie konfliktu naddniestrzańskiego i statusu rosyjskich sił zbrojnych w Naddniestrzu jest warunkiem osiągnięcia porozumienia z Rosją w kwestii kontroli zbrojeń konwencjonalnych. Co więcej, rozwiązanie konfliktu w Mołdawii dałoby silny impuls do forsowanej przez Berlin współpracy politycznej, gospodarczej i w sferze bezpieczeństwa oraz rozwijania „strategicznego partnerstwa” pomiędzy Rosją a Unią Europejską. <wrod>