Analizy

UE rozpoczyna dialog wizowy z Mołdawią

15 czerwca Mołdawia i Unia Europejska rozpoczęły negocjacje prowadzące do określenia warunków zniesienia wiz, tzw. dialog wizowy. Choć rozpoczęcie negocjacji nie gwarantuje szybkiej liberalizacji reżimu wizowego, to jest jednak sukcesem proeuropejskich władz w Kiszyniowie, które prowadzą konsekwentną politykę zbliżenia z UE.
Mołdawia jest drugim po Ukrainie krajem Partnerstwa Wschodniego (PW), które rozpoczęło dialog wizowy. W najbliższym czasie do Mołdawii ma się udać misja ekspercka, która przedstawi ocenę przygotowania Kiszyniowa do liberalizacji reżimu wizowego. Jednak ostateczne warunki i terminy zniesienia wiz dla krajów PW pozostają nieznane, gdyż Bruksela nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie. Ponadto znaczna część krajów UE sprzeciwia się szybkiej liberalizacji reżimu wizowego, obawiając się zwiększenia migracji z krajów PW.
Rozpoczęcie dialogu jest kolejnym krokiem Mołdawii, po rozpoczętych w styczniu negocjacjach Umowy Stowarzyszeniowej, na drodze integracji europejskiej. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpoczną się dwustronne rozmowy o pogłębionej strefie wolnego handlu. Przy zachowaniu takiego tempa niewykluczone jest, że niedługo Mołdawia stanie się krajem najbardziej zaawansowanym w negocjacjach z UE wśród państw PW, wyprzedzając Ukrainę. <smat>