Raport OSW

Rosyjska armia białoruska

Praktyczne aspekty integracji wojskowej Białorusi i Rosji
Okładka raportu "Rosyjska armia białoruska. Praktyczne aspekty integracji wojskowej Białorusi i Rosji"

W drugiej dekadzie XXI wieku Mińsk utracił resztki samodzielnych zdolności obronnych i całkowicie oddał Moskwie inicjatywę w tym zakresie, zadowalając się pozorami suwerenności. Białorusko-rosyjska integracja wojskowa ma charakter jednostronny. Jej celem jest dostosowanie potencjału militarnego Białorusi do standardów i potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych FR na zachodnim kierunku strategicznym. Stopień zaawansowania tego procesu sprawia, że Białoruś nie może być postrzegana jako samodzielny podmiot regionalnej sytuacji bezpieczeństwa, lecz należy ją uznać za nieodłączną część przestrzeni bezpieczeństwa FR, a jej armię i przemysł zbrojeniowy – za element rosyjskiego instrumentarium.

 

Ewentualne wykorzystanie całości lub części potencjału militarnego Białorusi będzie zależało od zaangażowania militarnego Moskwy, którego kolejnym przejawem będą zaplanowane na wrzesień br. ćwiczenia „Zachód 2021”. Z perspektywy Polski, a szerzej – Sojuszu Północnoatlantyckiego – oznacza to, że faktyczna granica aktywności wojskowej coraz bardziej agresywnej Rosji przebiega nie na wysokości Smoleńska, lecz kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Białegostoku.