Raport OSW

Cyfryzacja w pagonach

Rozwój sieci mobilnej 5G w Rosji
Okładka raportu "Cyfryzacja w pagonach"

Cyfryzacja gospodarki Rosji stała się jednym z priorytetów działań rządu w czasie czwartej kadencji prezydenta Władimira Putina. Jej kluczowym elementem jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w tym budowa sieci mobilnej 5G. Proces zdominowały kwestie bezpieczeństwa, którym przypisuje się większe znaczenie niż wydajności technicznej i kosztom. Cyfryzacja ma być oparta na rosyjskich technologiach, oprogramowaniu i urządzeniach, a w jej wdrażanie mocno angażują się podmioty państwowe. W efekcie silnej rywalizacji głównych graczy o wpływ na przebieg całego procesu koncepcja rozwoju gospodarki cyfrowej w Rosji nadal znajduje się na etapie formułowania. W odniesieniu do sieci 5G ostry spór dotyczy dwóch kwestii – modelu operatora (władze opowiadają się za zmonopolizowaniem infrastruktury) oraz częstotliwości radiowych (resorty siłowe sprzeciwiają się uwolnieniu najbardziej perspektywicznych pasm).