Raport OSW

Przemysł 4.0

Nowa polityka przemysłowa Niemiec
Niemcy 4.0

Przemysł od kilku dekad stanowi o sile niemieckiej gospodarki. Czwarta rewolucja przemysłowa, charakteryzująca się szerokim wykorzystaniem Internetu oraz technologii cyfrowych we wszystkich sferach gospodarki, prowadzi do przeobrażeń rynkowych zagrażających pozycji niemieckich koncernów przemysłowych. Dla RFN wyzwaniem jest wchodzenie do sektora motoryzacyjnego nowych innowacyjnych liderów i potentatów IT, z ambitnymi planami stworzenia autonomicznie jeżdżących samochodów, w pełni zintegrowanych z technologiami cyfrowymi. Z kolei niemiecka branża maszynowa obawia się konkurencji z Chin, która szybko nadrabia zaległości, dysponując dużymi zasobami finansowymi na rozwój innowacji oraz wykup zagranicznych technologii. Odpowiedzią niemieckiego państwa na nadchodzące wyzwania jest koncepcja Przemysłu 4.0, czyli budowa całych zakładów produkcyjnych zdolnych do autonomicznego koordynowania procesów produkcji między sobą. Niemieckie firmy mają zdobyć dominującą pozycję na rynku inteligentnych urządzeń i samochodów autonomicznych, systemów mobilności w miastach, kompleksowych systemów wytwarzania energii z odnawialnych źródeł i poprawy efektywności energetycznej. Wymaga to radykalnej zmiany dotychczasowych modeli biznesowych niemieckich producentów, podwyższenia ich kompetencji w stosowaniu technologii cyfrowych oraz zagwarantowania im dostępu do nowoczesnej infrastruktury IT i potrzebnych danych.