Raport OSW

Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Część I

Wprowadzenie Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z UE ma wielkie znaczenie dla przyszłości Turcji i UE, w tym Polski jako jej członka oraz sytuacji geopolitycznej w wschodniej Eurazji (basen Morza Czarnego, Kaukaz, Azja Centralna, Bliski Wschód). Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął na początku 2005 roku decyzję o powołaniu projektu "Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna", którego celem jest przedstawienie w kontekście negocjacji akcesyjnych, najważniejszych wyzwań wewnętrznych Turcji oraz relacji Ankary z sąsiadującymi z nią regionami, UE i USA. Niniejszy Raport jest pierwszym z trzech raportów, które zostaną opublikowane w ramach projektu. Raport zawiera teksty na temat: najważniejszych wyzwań politycznych i społecznych na drodze Turcji do UE, relacji turecko-amerykańskich po 2003 roku oraz aktualnej sytuacji gospodarki tureckiej. Prace nad Raportem trwały od lipca 2005 roku do listopada 2006 roku. W tym czasie pracownicy i współpracownicy OSW dokonali kwerendy publicznie dostępnych w Polsce, Turcji i krajach UE materiałów oraz odbyli trzy wyjazdy studyjne, podczas których spotykali się z naukowcami, analitykami, politykami i urzędnikami w Turcji.

Autorzy Raportu chcieliby wyrazić wdzięczność wszystkim naszym rozmówcom, a także Ambasadzie RP w Ankarze, w tym szczególnie Panu Ambasadorowi Grzegorzowi Michalskiemu oraz Panu Ministrowi Andrzejowi Ananiczowi za pomoc merytoryczną w pracy nad Raportem.

Niniejszy Raport nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska rządu RP wobec omawianych zagadnień, jest natomiast wyrazem osobistych poglądów jego autorów, którzy dołożyli wszelkich starań, by był on rzetelny.