Raport OSW

Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Część I

Wprowadzenie Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z UE ma wielkie znaczenie dla przyszłości Turcji i UE, w tym Polski jako jej członka oraz sytuacji geopolitycznej w wschodniej Eurazji (basen Morza Czarnego, Kaukaz, Azja Centralna, Bliski Wschód). Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął na początku 2005 roku decyzję o powołaniu projektu "Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna", którego celem jest przedstawienie w kontekście negocjacji akcesyjnych, najważniejszych wyzwań wewnętrznych Turcji oraz relacji Ankary z sąsiadującymi z nią regionami, UE i USA. Niniejszy Raport jest pierwszym z trzech raportów, które zostaną opublikowane w ramach projektu. Raport zawiera teksty na temat: najważniejszych wyzwań politycznych i społecznych na drodze Turcji do UE, relacji turecko-amerykańskich po 2003 roku oraz aktualnej sytuacji gospodarki tureckiej. Prace nad Raportem trwały od lipca 2005 roku do listopada 2006 roku. W tym czasie pracownicy i współpracownicy OSW dokonali kwerendy publicznie dostępnych w Polsce, Turcji i krajach UE materiałów oraz odbyli trzy wyjazdy studyjne, podczas których spotykali się z naukowcami, analitykami, politykami i urzędnikami w Turcji.

Autorzy Raportu chcieliby wyrazić wdzięczność wszystkim naszym rozmówcom, a także Ambasadzie RP w Ankarze, w tym szczególnie Panu Ambasadorowi Grzegorzowi Michalskiemu oraz Panu Ministrowi Andrzejowi Ananiczowi za pomoc merytoryczną w pracy nad Raportem.

Niniejszy Raport nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska rządu RP wobec omawianych zagadnień, jest natomiast wyrazem osobistych poglądów jego autorów, którzy dołożyli wszelkich starań, by był on rzetelny.

Całość raportu  dostępna jest w formacie PDF