Raport OSW

Wybory w Polsce i w RFN - w polskich i niemieckich komentarzach prasowych

Wstęp
Wybory w Niemczech i w Polsce, a przede wszystkim sytuacja polityczna będąca ich wynikiem znalazły szeroki oddźwięk w komentarzach prasowych obu krajów. Polacy i Niemcy byli szczegółowo informowani przez dzienniki i tygodniki prasowe o bieżącej sytuacji politycznej w sąsiednim państwie. W Polsce, niezależnie od tematów doraźnych, związanych z wydarzeniami wyborczymi, pojawiały się dodatkowo szersze analizy dotyczące RFN. W wyborczych komentarzach prasowych wyraźnie było widać tematy wspólne. Analiza materiałów prasowych na temat wyborów pokazała, że istnieją zasadnicze różnice we wzajemnym postrzeganiu się Polski i Niemiec. Najogólniej mówiąc, o ile w polskim odbiorze wybory w Niemczech niosą ze sobą nadzieję na ułożenie dobrych stosunków sąsiedzkich, o tyle niemiecka percepcja wyborów w Polsce zdominowana jest przez obawę, niepewność, a nawet strach przed pogorszeniem wzajemnych relacji.