Punkt widzenia

Asertywność wspomagana

Przemiany polityki Bułgarii wobec Rosji
Okładka raportu

W marcu 2021 r., w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, bułgarski kontrwywiad rozbił rosyjską siatkę szpiegowską zbierającą informacje m.in. na temat aktywności Bułgarii w NATO. Nie był to pierwszy przypadek uderzenia w rosyjski wywiad w ostatnich latach – od początku napięć w 2019 r. Sofia wydaliła dziewięciu dyplomatów z tego kraju. Intensywność sporów między oboma państwami kontrastuje z tradycyjnie dobrymi stosunkami między nimi. W bułgarskiej pamięci historycznej Rosja występuje najczęściej jako bliski sojusznik w walce z Imperium Osmańskim. Duże wpływy Kremla zostały zakonserwowane także po upadku komunizmu przez uzależnienie energetyczne Bułgarii od rosyjskich surowców. Niespodziewanie jednak po 2014 r. doszło do szeregu spięć między Sofią a Moskwą, które wydają się wskazywać na zwiększanie wzajemnego dystansu. W publikacji przeanalizowano, w jakim stopniu wynikają one z wewnętrznej ewolucji bułgarskiego społeczeństwa, a w jakim z presji na kraj ze strony partnerów z Zachodu.