Mateusz Seroka
dr
Mateusz Seroka
Były pracownik OSW

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek politologia, specjalność Stosunki Międzynarodowe i Geopolityka (2006) oraz studiów magisterskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność kroatystyka (2008). W latach 2008-2013 doktorant na Wydziale Polonistyki UW. W czasie studiów doktoranckich zajmował się tematyką stosunków chorwacko-bośniackich w XIX i XX wieku.

Tematy badawcze

 Polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Bałkanów Zachodnich