Punkt widzenia

Kruchy „reset”. Bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich

Zaproponowana przez USA polityka „resetu” przyniosła Rosji szereg korzyści geopolitycznych, prestiżowych i gospodarczych. Do najważniejszych zaliczyć należy: powrót do kontroli zbrojeń; wycofanie się USA z planów rozmieszczenia elementów strategicznego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce i Czechach; wejście w życie porozumienia o cywilnej współpracy nuklearnej. W odpowiedzi Rosja udzieliła Stanom Zjednoczonym wsparcia w rozwiązywaniu kryzysu irańskiego oraz zaoferowała pomoc w operacji w Afganistanie – w kwestii tranzytu zaopatrzenia oraz wsparcia dla rządu afgańskiego. Złagodzeniu uległa też antyamerykańska retoryka ze strony Moskwy. Przemiany, jakie nastąpiły w relacjach rosyjsko-amerykańskich, nie mają charakteru trwałego. Istniejące kwestie sporne nie zostały przez strony rozstrzygnięte (np. w przypadku obrony przeciwrakietowej), a różnice są wyciszane z przyczyn taktycznych.

 

 

Pełny tekst analizy Marcina Kaczmarskiego dostępny jest w wersji PDF - (500 KB)