Prace OSW

Palestyńskie wyzwania Izraela

Tożsamość państwa, kryzys przywództwa i „nowy” Bliski Wschód
Okładka raportu

Konflikt ze stroną palestyńską to dla Izraela długoterminowe wyzwanie egzystencjalne. Rozwiązanie sporu lub jego brak przesądzi o przyszłym charakterze etnicznym i ustrojowym oraz bezpieczeństwie zewnętrznym i wewnętrznym państwa. Tekst przedstawia kluczowe z perspektywy Izraelczyków parametry konfliktu oraz pokazuje, jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtują ich podejście do niego. W szczególności skupia się na roli zainteresowanych grup społecznych, znaczeniu utworzenia „rządu zmiany”, wadze nowej rzeczywistości regionalnej oraz zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. Otwierające się okna możliwości związane ze zdynamizowaniem i ewolucją międzynarodowego otoczenia sporu nie modyfikują natury palestyńskich wyzwań Izraela ani nieuchronności zmierzenia się z nimi. Nie przesądzają także, że w przewidywalnej perspektywie czasowej nastąpi w tym zakresie zasadniczy przełom.