Karolina Zielińska
dr
Karolina Zielińska
główna specjalistka
Były pracownik OSW

Starsza specjalistka w projekcie Izrael-Europa. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Studiowała również na Uniwersytecie Tampere oraz Uniwersytecie w Hajfie. Odbyła ponadto stypendium badawcze przy Uniwersytecie im. Ben Guriona w Ber Szewie. Autorka książki Israeli Development Aid to Sub-Saharan Africa: Soft Power and Foreign Policy, Routledge, 2021.

Tematy badawcze
 • polityka wewnętrzna Izraela

 • polityka zewnętrzna Izraela

Ważniejsze publikacje
 • Śródziemnomorski gaz Izraela: potencjał eksportu do Europy i dynamika współpracy regionalnej,  Komentarz OSW, sierpień 2022.
 • Palestyńskie wyzwania Izraela. Tożsamość państwa, kryzys przywództwa i „nowy” Bliski Wschód, Raport OSW, grudzień 2021.
 • Izraelski rząd wielkiej koalicji. Nowe oblicza kryzysu politycznego, Komentarze OSW, 10.08.2020.
 • Między Planem Trumpa a rzeczywistością. Perspektywy aneksji izraelskich na Zachodnim Brzegu, Komentarze OSW, 15.06.2020.
 • Israel’s Periphery Doctrine: Prospects for Defining and Studying a Foreign Policy Practice, Politické vedy, 23/2020, pp. 219-245.
 • Izrael i Jordania - dwadzieścia pięć lat po traktacie pokojowym, Sprawy Międzynarodowe, 2019 72(4), str. 161-180.
 • Changing Borders in a Changing Region: Civilian Dimension and Security Predicament at the Syrian-Israeli Border (współautor: Nir Boms), Israel Affairs, 2019, vol. 25, issue 4, pp. 675-698.
 • Israel and the Southern De-escalation Zone: A Closer Look at the Israeli-Syrian Border (współautor: Nir Boms), Tel Aviv Notes - Contemporary Middle East Analysis / Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Tel Aviv University, 12.07.2018.
 • Recenzja książki Dmitrija Trenina ‘What is Russia up to in the Middle East’, Polity Press, 2018, Stosunki Międzynarodowe - International Relations 2017, 53/4, str. 245–248.
 • Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 1956-1973, Stosunki Międzynarodowe - International Relations, nr 1 2016, str. 247-270.
 • Development diplomacy. Development aid as part of public diplomacy in the pursuit of foreign policy aims: theoretical and practical considerations, Historia i Polityka, 16 (23) 2016, str. 9-26.
 • Stosunki syryjsko-palestyńskie, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, 2008.
 • Konstruowanie historii i współczesności: teoria postemocjonalizmu a konflikt bośniacki, Studia Międzynarodowe, t. 3 (1-4) 2007, str. 265-292.
 • Kwestia palestyńska w kontekście syryjskiego zaangażowania w Libanie, Stosunki Międzynarodowe - International Relations, 1-2 / 2006, str. 134-149.