Prace OSW

Dziewięć kresek

Roszczenia Pekinu na Morzu Południowochińskim
Chiny_morze_Południowochińskie_Bogusz

Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim stanowią zapalny punkt Azji Wschodniej i w dużej mierze całego świata. Zasadnicza rola w globalnym transporcie morskim, bogactwa naturalne oraz strategiczne położenie powodują, że akwen ten stał się także obszarem zainteresowania największych potęg. Mimo trudnego do przecenienia znaczenia kwestie terytorialne na Morzu Południowochińskim pozostają nieuregulowane od zakończenia II wojny światowej. ChRL od swojego powstania podtrzymuje pretensje terytorialne do większości akwenu, a od lat siedemdziesiątych aktywnie próbuje narzucić nad nim swoją jurysdykcję. Towarzyszy temu bezprecedensowe ignorowanie i podważanie regulacji prawnomiędzynarodowych. Dla ChRL zdobycie dominacji nad Morzem Południowochińskim jest drogą do potwierdzenia supermocarstwowego statusu. Jest też elementem rywalizacji z USA o supremację w Azji Wschodniej. W konsekwencji Chiny prowokują do działania nie tylko państwa regionu, lecz przede wszystkim USA i ich sojuszników, dla których powstrzymanie chińskich dążeń jest kwestią obrony prawa międzynarodowego oraz wiarygodności ich roli gwaranta porządku międzynarodowego. Od początku obecnej dekady spór narasta wraz z pogłębiającym się konfliktem politycznym i gospodarczym między Pekinem a Waszyngtonem. Aktualnie pandemia COVID-19 nadaje mu nową dynamikę.