Prace OSW

Putinizm po Putinie

O „głębokich strukturach” rosyjskiego autorytaryzmu
Putinizm po Putinie. O "głębokich strukturach" rosyjskiego autorytaryzmu

O trwałości autorytarnego modelu rządów w Rosji przesądzają „głębokie struktury” – kompleks podstawowych wartości, norm i wzorców zachowań, który stanowi fundament systemu politycznego i kultury politycznej. Wpływają one na funkcjonowanie instytucji państwowych i relacji społecznych w sposób konsekwentnie utrudniający przemiany demokratyczne. Tym samym „putinizm”, jako kolejna odsłona rosyjskiego autorytaryzmu, będzie trwał dłużej niż rządy samego Putina. Po odejściu dotychczasowego lidera rosyjska elita władzy stanie przed koniecznością zagwarantowania ciągłości autorytarnych rządów i zabezpieczenia własnych interesów. Dotychczasowa trwałość samopowielających się „głębokich struktur” wraz z silnymi barierami demokratyzacji – politycznymi, społecznymi i kulturowymi – najpewniej pozwolą skutecznie przeciwstawić się trwałym zmianom systemowym, nawet jeśli uwidocznią się w Rosji przejściowe tendencje demokratyzacyjne.