Prace OSW

Ani krezus, ani bankrut

Kondycja finansowa Gazpromu
Okładka: Ani krezus ani bankrut

W 2018 roku Gazprom – największy, kontrolowany przez państwo, rosyjski koncern gazowy – przyjął rekordowy w historii program inwestycyjny. W 2017 roku spółka odnotowała także największe w historii wpływy ze sprzedaży gazu oraz innych dóbr i usług. Jednocześnie w latach 2007–17 ponad sześciokrotnie zmniejszyła się kapitalizacja koncernu, a całkowite zadłużenie osiągnęło w 2017 roku rekordowy poziom 55,2 mld USD. W związku z powyższym warto przyjrzeć się kondycji finansowej największego rosyjskiego koncernu gazowego, który zachowuje status znaczącego dostawcy gazu na rynek europejski (34% w 2017 roku).

 

Celem opracowania jest przedstawienie kondycji finansowej spółki przez pryzmat następujących parametrów: bilans, czyli analiza struktury majątkowo-kapitałowej (zmiany w aktywach i pasywach), rachunek wyników (bilans zysków i strat) oraz przepływy finansowe. Omówiona została także kwestia rosnącego zadłużenia oraz malejącej kapitalizacji firmy. Istotnym elementem tekstu jest również ocena konsekwencji sytuacji finansowej Gazpromu dla realizacji jego projektów infrastrukturalnych oraz próba prognozy.