Plik
PDF icon

Region specjalnej troski. Rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy

Prace OSW
2017-07-04

O ile w latach dziewięćdziesiątych XX wieku rosyjski Daleki Wschód nie stanowił ważnego regionu w polityce wewnętrznej władz centralnych Rosji, o tyle po dojściu do władzy Władimira Putina został na poziomie deklaratywnym uznany za strategiczny. Moskwa nie potrafiła jednak dotąd wygenerować rzeczywistych impulsów rozwojowych w regionie. Z jednej strony wynika to z problemów systemowych występujących w całej Rosji – brak spójnej koncepcji rozwoju gospodarczego, nieefektywne zarządzanie; z drugiej strony z barier stricte lokalnych – problemy kadrowe, zdecentralizowany system energetyczny, ograniczone zaangażowanie inwestorów zagranicznych. Nie istnieje obecnie ryzyko marginalizacji regionu na podobieństwo lat dziewięćdziesiątych. Wydaje się jednak, że polityczna reintegracja regionu z federalnym centrum (ściślejsza instytucjonalna kontrola ze strony Moskwy) oraz status stabilnego zaplecza surowcowego państw azjatyckich to obecnie maksimum możliwości rozwojowych rosyjskiego Dalekiego Wschodu. 

Szymon Kardaś, współpraca Ewa Fischer

Region specjalnej troski