Prace OSW

Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów

Czy polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów ma szanse powodzenia? W jakim stopniu może zostać zrealizowany cel „zewnętrznej integracji” – przyjęcie przez kraje wschodniego sąsiedztwa standardów wypracowanych przez Wspólnotę?
Pretekstu do postawienia tych pytań dostarcza trwający przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz debata wokół tej polityki, jaka rozgorzała na skutek rewolucji w Afryce Północnej, a także nadchodząca polska prezydencja w Radzie UE, która traktuje zbliżenie ze wschodnimi sąsiadami jako jeden z priorytetów. Refleksja taka wykracza jednak poza doraźny unijny kalendarz. To element fundamentalnego zagadnienia, czy UE jest zdolna eksportować własny model systemowy. Jest to pytanie już nie tyle o globalny, ile lokalny potencjał Unii: czy jest ona w stanie kontynuować proces „poszerzania Europy”?