Prace OSW

Zmiany w białoruskich elitach politycznych, gospodarce i społeczeństwie. Pozory i rzeczywistość

Na przełomie 2006 i 2007 roku doszło do najpoważniejszego od lat kryzysu w stosunkach rosyjsko-białoruskich. Wzrost napięcia skłonił władze białoruskie do stopniowej modyfikacji polityki gospodarczej oraz gruntownej przebudowy obozu władzy, a także postawił nowe, dużo trudniejsze wyzwania przed białoruską opozycją. Zainicjowane przez władze procesy nie mają na celu demokratyzacji życia społeczno-politycznego ani pełnej liberalizacji ekonomicznej, a jedynie dostosowanie reżimu do nowych wyzwań i zmieniającego się kontekstu międzynarodowego. Niemniej uważany za całkowicie niereformowalny, białoruski autorytarny system władzy zaczął się modernizować, co stwarza nową sytuację dla głównych partnerów politycznych i gospodarczych Białorusi, w tym również Unii Europejskiej.