Analizy

Twierdza Kijów – przygotowania do obrony

25 lutego mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że miasto weszło w fazę obrony, gdyż wróg chce je zniszczyć. Poinformował, że w niektórych rejonach stolicy słychać strzały i eksplozje, a siły zbrojne neutralizują rosyjskie grupy dywersyjne i utrzymują linie obrony wokół niej. Potwierdził też, że nieokreślona liczba grup sabotażowych przeniknęła do Kijowa oraz że na obrzeżach miasta pojawiły się rosyjskie czołgi, co może sygnalizować gotowość wojsk FR do wtargnięcia do stolicy.

Komentarz

  • Najbardziej prawdopodobnym zamiarem wojsk rosyjskich, które po przekroczeniu granicy białorusko-ukraińskiej skierowały się w stronę Kijowa, jest jego blokada i zmuszenie obrońców do wycieńczającej obrony okrężnej. Realizacja takiego scenariusza może być utrudniona, jeśli armia ukraińska zachowa zdolności do zakłócenia dostaw amunicji, paliwa i żywności dla wojsk FR bazujących wokół stolicy. Może to spowodować, że straty zadawane Rosjanom na szlakach komunikacyjnych doprowadzą do odblokowania miasta. Celem politycznym rosyjskich działań militarnych może być zmuszenie władz ukraińskich do ucieczki lub bezwarunkowej kapitulacji i przyjęcia żądań Kremla oznaczających wasalizację Ukrainy.
  • Siły Zbrojne Ukrainy oraz władze państwowe i miejskie przystąpiły do przygotowywania Kijowa do obrony. Jest to zgodne z taktyką armii ukraińskiej zakładającą obronę dużych miast i niszczenie wojsk rosyjskich na podejściach do aglomeracji. Władze podjęły decyzję o wprowadzeniu godziny policyjnej i zakazu wjazdu do stolicy przy jednoczesnym zachowaniu możliwości opuszczenia miasta. Uruchomiono podstawowe mechanizmy obrony cywilnej (metro odgrywa rolę schronu przeciwlotniczego, zaleca się robienie zapasów żywności i niewychodzenie na ulicę). W przyspieszonym tempie organizuje się ochotniczą obronę terytorialną. Od wczoraj trwają dostawy uzbrojenia strzeleckiego (według źródeł ukraińskich tylko dzisiaj rozdysponowano wśród mieszkańców 18 tys. sztuk karabinów maszynowych), do miasta przybywa również inny sprzęt wojskowy.
  • Obrona Kijowa może być długotrwała. Najprawdopodobniej wojska rosyjskie nie zdecydują się na otwarty szturm miasta w obawie przed stratami w sprzęcie i ludziach. Do złamania oporu mogą być wykorzystane siły dywersyjne, a także blokada łączności, odcięcie energii elektrycznej czy dostaw wody. Niewykluczone także, że wróg będzie chciał użyć lotnictwa, aby złamać wolę obrońców stolicy. Panujące obecnie wśród jej mieszkańców nastroje świadczą, że są oni silnie zmotywowani do stawienia oporu Rosjanom. Długotrwała blokada miasta może doprowadzić do kryzysu humanitarnego w Kijowie i zwrócenia się do wojsk rosyjskich o otwarcie korytarza dla uchodźców i przystąpienie do rozmów kapitulacyjnych.