Analizy

Wybory parlamentarne w Estonii

1 marca w wyborach parlamentarnych w Estonii zwyciężyła rządząca Partia Reform Taaviego Rõivasa. Liberalna, opowiadająca się za współpracą z UE i NATO partia obejmie 30 mandatów ze 101. Drugie miejsce – 27 mandatów – uzyskała prorosyjska Partia Centrum mera Tallina Edgara Savisaara (współpracuje z prokremlowską Jedną Rosją, nie potępia aneksji Krymu przez Rosję). Trzeci wynik uzyskała współrządząca z reformistami Partia Socjaldemokratyczna – 15 mandatów. W parlamencie ponownie znajdzie się prawicowa Ojczyzna i Res Publica – 14 mandatów, a także dwa dotąd w nim niereprezentowane ugrupowania populistyczne: Partia Wolności (8) oraz Partia Konserwatywno-Ludowa (7).

 

Komentarz

  • Zwycięstwo rządzącej Partii Reform dowodzi, że w związku z wydarzeniami na Ukrainie to prozachodnie ugrupowanie, poświęcające dużo uwagi polityce bezpieczeństwa (wydatki na obronność na poziomie 2% PKB, ćwiczenia z udziałem wojsk sojuszniczych, dostosowanie prawa do aktualnych zagrożeń), jest dla Estończyków gwarantem stabilności państwa. Pozostanie reformistów u władzy to także sygnał dla zachodnich sojuszników Estonii, że mimo popularności prorosyjskiej opozycyjnej Partii Centrum – której lider jako jedyny spośród polityków głównego nurtu nie wspiera Ukrainy i akceptuje politykę Kremla, w tym aneksję Krymu – prozachodni kurs polityki Estonii zostanie utrzymany.
  • Problematyka bezpieczeństwa i polityki wschodniej znajdowała się w tle głównej debaty, poświęconej kwestiom gospodarczym i społecznym (ożywienie gospodarki, podatki, zwiększenie wsparcia państwa dla obywateli, ułatwienia w polityce naturalizacyjnej). Wejście do parlamentu aż dwóch nowych ugrupowań, które łącznie objęły 15 mandatów oraz powiększenie się elektoratu centrystów wskazuje, że Estończycy oczekują zmian po okresie wyrzeczeń związanych z dążeniem do członkostwa w strefie euro i kryzysem gospodarczym. Potrzebę korekty polityki gospodarczej i społecznej najsilniej akcentowała Partia Centrum. Jej program koncentruje się nie tylko na wspieraniu mniejszości rosyjskojęzycznej, od lat też wypełniony jest socjalnym populizmem – np. wprowadzenie podatku progresywnego, przeciwdziałanie bezrobociu, podwyższenie płacy minimalnej do 1000 euro. Lider centrystów, Savisaar, który w Tallinie wprowadził darmową komunikację miejską, uzyskał najwyższe poparcie wśród polityków, pokonując premiera Rõivasa. Podobny program, populistyczny w aspekcie kwestii społecznych prezentowały nowe w parlamencie liberalna Partia Wolności, a także nacjonalistyczna Partia Konserwatywno-Ludowa.
  • Misję tworzenia rządu otrzymał premier Rõivas. Przy utracie łącznie aż 7 mandatów przez tworzących dotychczasową koalicję reformistów i socjaldemokratów, partie te nie będą w stanie samodzielnie kontynuować rządów. Obecność dwóch nowych partii w parlamencie stwarza możliwość sformowania koalicji w różnych wariantach, jednak zawsze z udziałem trzech lub czterech ugrupowań. Wśród potencjalnych partnerów reformistów są socjaldemokraci, Ojczyzna i Res Publica oraz Partia Wolności, choć różnice programowe między nimi są duże. W związku ze skandalem po wyborach wokół usprawiedliwiającej faszyzm wypowiedzi jednego z członków Partii Konserwatywno-Ludowej, premier nie prowadzi z nią rozmów. Wykluczył też rozmowy z centrystami, rezygnując z jedynego możliwego wariantu powrotu do dwupartyjnej koalicji.

 

Aneks

Wyniki wyborów (frekwencja 63,7%)

Ugrupowanie i lider

Liczba mandatów w 101-osobowym parlamencie (w porównaniu do roku 2011)

Procent poparcia

(w porównaniu do roku 2011)

Profil ugrupowania i miejsce na scenie politycznej

Partia Reform

Taavi Rõivas

30 (-3)

27,7%(28,6)

Liberalna, prorynkowa i prozachodnia. W kilku koalicjach rządzących od roku 1995, także z Partią Centrum. Od wyborów w 2007 roku udaje jej się utrzymywać poparcie wyborców na stałym poziomie 27–28%. Od prawie 10 lat lider reformistów stoi na czele czterech kolejnych koalicji rządzących w tym kraju – do marca 2014 premierem z ramienia tego ugrupowania był Andrus Ansip, obecnie wiceprzewodniczący Komisji UE, od prawie roku premierem jest 35-letni Rõivas, polityk niezwiązany z kilkoma skandalami, które odbierały reformistom sympatię wyborców w końcówce rządów premiera Ansipa.

 

Partia Centrum

Edgar Savisaar

27 (+1)

24,8%

(23,3)

Ugrupowanie centrolewicowe, populistyczne, wyrosłe z niepodległościowego Frontu Ludowego. Stanowisko partii tożsame jest z poglądami lidera na daną kwestię. Opowiada się za współpracą z Rosją, w sojuszu z prokremlowską Jedną Rosją (Savisaar miał zabiegać o wsparcie finansowe z Rosji). Reprezentuje też interesy rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii (ok. 28% mieszkańców kraju, w tym Rosjanie 25,5%). Głosuje na nią ok. 70% spośród osób rosyjskojęzycznych. Największe poparcie utrzymuje w Tallinie i wokół stolicy, popularna także w północno-wschodnim regionie Ida Virumaa przy granicy z Rosją, gdzie zwarcie mieszka ludność rosyjskojęzyczna (głównie w Narwie).

 

Partia Socjaldemokratyczna

Sven Mikser

15 (-4)

15,2% (17,1)

Prozachodnia lewica bez postkomunistycznego rodowodu, mająca dobre stosunki z reformistami, zwłaszcza w obszarze polityki zagranicznej – kierunek euroatlantycki, współpraca z regionem nordyckim. Dąży do podtrzymania dialogu z Rosją, ale na warunkach partnerskich. Od roku 2011 zabiega o rosyjskojęzyczny elektorat (od roku etniczny Rosjanin Jewgienij Osinowski reprezentuje ją w rządzie jako minister oświaty), odbierając część głosów mniejszości centrystom.

Wywodzi się z niej obecny prezydent Toomas Hendrik Ilves.

 

Ojczyzna / Res Publica

Urmas Reinsalu

14 (-9)

13,7% (20,5)

Ugrupowanie konserwatywne, o profilu chrześcijańsko-demokratycznym. Liberalne i probiznesowe w aspekcie polityki gospodarczej. Honorowym przewodniczącym jest Mart Laar, reformator gospodarki na początku lat 90. (prywatyzacja, wprowadzenie podatku liniowego).

 

Partia Wolności

Andres Herkel

8

8,7%

Liberalna, populistyczna, założona w roku 2014 (jej lider wystąpił z Ojczyzny i Res Publiki). Opowiada się za odpolitycznieniem życia społecznego w kraju, mniejszym dofinansowaniem państwa dla partii politycznych, zwiększeniem finansowania samorządów i większym udziałem społeczeństwa w rządach (np. przez NGO-sy). Populistyczny program społeczny – niższe podatki, większa wolność podatkowa.

 

Partia Konserwatywno-Ludowa

Mart Helme

7

8,1

Nacjonalistyczna, broniąca tradycji i wartości narodowych, antyimigrancka, eurosceptyczna (opowiada się za federalizacją w ramach Unii). Kwestionująca podpisaną w roku 2012 (ciągle nie ratyfikowaną) umowę o granicy, na mocy której Estonia formalnie uznała utratę ok. 5% terytorium, jakie miała przez II wojną światową. Współpracuje z ugrupowaniami nacjonalistycznymi Łotwy i Litwy.