Analizy

Niemcy utrzymają ulgi na zakup energii elektrycznej dla przemysłu

9 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła wytyczne w sprawie pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie sektorom energetyki i ochrony środowiska. W kwestii, która najbardziej interesowała Niemcy – zwolnienia przemysłu energochłonnego z dopłat do prądu z odnawialnych źródeł energii (OZE) – Komisja ustaliła reguły, które nie pogorszą znacząco warunków działalności niemieckich przedsiębiorstw. KE wyznaczyła 68 energochłonnych branż kwalifikujących się do otrzymywania ulg; warunkiem jest udział kosztów energii w kosztach produkcji powyżej 10% oraz eksport produkcji poza UE powyżej 10%. 8 kwietnia rząd RFN przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE i skierował dokument do parlamentu. Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku. Najważniejszym celem nowelizacji jest zahamowanie wzrostu opłat na OZE (EEG-Umlage) oraz wprowadzenie corocznych limitów na wsparcie dla nowych instalacji OZE. Projekt ustawy zawiera również warunki przyznawania ulg w opłatach za energię elektryczną dla przemysłu energochłonnego.

 

Komentarz

  • Komisja Europejska już na początku 2013 roku sygnalizowała, że niemiecki system ulg dla przemysłu może być niezgodny z prawem konkurencji UE, a w grudniu 2013 roku wszczęła postępowanie w tej sprawie. Ulgi dla niemieckiego przemysłu były stopniowo rozszerzane – w 2013 roku objęto nimi 1720 przedsiębiorstw, a w 2014 – już 2098. Wartość ulg wyniesie w tym roku ponad 5 mld euro i obejmie 16% zużywanego w Niemczech prądu (w 2013 roku ulgi kosztowały ok. 4 mld euro). Koszty subsydiowania odnawialnych źródeł energii w RFN ponoszą w większości gospodarstwa domowe, sektor usług i małe przedsiębiorstwa. Mimo to, zarówno koalicja rządząca CDU/CSU-SPD, jak i organizacje gospodarcze broniły tego systemu, gdyż pozwalał on utrzymywać konkurencyjność niemieckim przedsiębiorstwom.
  • W sporze z Komisją Berlin wzmocnił swoją pozycję negocjacyjną, wnosząc skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w celu potwierdzenia zgodności ulg dla przemysłu z prawem UE (sprawa jest w toku). Według ministra gospodarki Sigmara Gabriela (SPD) przyznanie ulg ok. 1600 przedsiębiorstwom (z 2098) jest zgodne nawet z nowymi wytycznymi KE. Ewentualne niezgodności dotyczące pozostałych 500 firm mogą jego zdaniem skutkować koniecznością zwrócenia skarbowi państwa otrzymanych ulg na zakup prądu. Ogłoszone właśnie wytyczne KE w sprawie pomocy publicznej będą kluczowe dla wyniku bieżącego postępowania KE przeciwko RFN.
  • Z wytycznymi Komisji jest też zgodna nowelizacja niemieckiej ustawy o OZE. Zakłada stopniową rezygnację z taryf gwarantowanych na rzecz systemu aukcyjnego i integrację OZE z rynkiem energii. Niemcy nie rezygnują z energetyki wiatrowej i słonecznej. Krótko- i długookresowe cele zwiększenia udziału OZE w produkcji energii elektrycznej zawarte w dokumentach strategicznych z 2010 i 2011 roku pozostają bez zmian. Transformacja energetyczna mimo wysokich kosztów wciąż cieszy się poparciem społecznym. Najnowsze badania pokazują poparcie ok. 2/3 społeczeństwa dla projektu Energiewende.