Analizy

Francja najważniejszym partnerem energetycznym Niemiec w UE

Podczas konferencji prasowej na temat polityki gospodarczej Francji, 14 stycznia, prezydent François Hollande zapowiedział pogłębienie współpracy w dziedzinie polityki energetycznej z Niemcami. Obok polityki gospodarczej i obrony energetyka ma być trzecim filarem ścisłej współpracy Paryża i Berlina. Prezydent pozytywnie ocenił rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) nad Renem, przyznając, że Niemcy mają w tej dziedzinie przewagę nad Francuzami. W przemówieniu Hollande zaproponował koordynację rozwoju OZE w obu państwach, a także budowy francusko-niemieckiego przedsiębiorstwa energetycznego na wzór Airbusa.

 

Komentarz

  • Francja już obecnie jest najbliższym partnerem Niemiec we współpracy w dziedzinie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Od 2006 roku działa instytucja zajmująca się promocją współpracy naukowej i biznesowej w sektorze OZE w obu państwach (tzw. biuro ds. transformacji energetycznej). Współpracę między państwami zintensyfikowano w 2013 roku, gdy podpisano serię porozumień międzyrządowych oraz po raz pierwszy zadeklarowano, że nadrzędnymi celami polityki energetycznej i klimatycznej obu państw jest walka z globalnym ociepleniem, rozbudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmniejszenie udziału energetyki jądrowej w produkcji prądu. Oba państwa realizują obecnie długofalowe strategie przebudowy energetycznej. Niemiecka strategia energetyczna (Energiewende) zakłada wyłączenie elektrowni jądrowych do 2022 roku oraz stopniową rozbudowę OZE do 2050 roku. Francuska strategia energetyczna stawia sobie za cel wzrost produkcji prądu z OZE oraz zmniejszanie wykorzystywania energii atomowej (do 2020 roku udział OZE w produkcji prądu ma wzrosnąć do 23%, a udział energii atomowej spaść z obecnych 75% do 50%).
  • Współpraca dwustronna przekłada się na realizację wspólnych celów w UE. W obecnej debacie nad polityką energetyczną i klimatyczną UE po 2020 roku zarówno Niemcy, jak i Francja popierają ustanowienie celu redukcji emisji CO2 na poziomie 40% oraz udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w UE na poziomie 30%. Odmienne stanowisko reprezentują kraje Europy Środkowej (w tym Polska) i Wielka Brytania, które chcą jedynie ustanowienia celu redukcji emisji CO2, ale nie rozbudowy OZE i zwiększenia efektywności energetycznej. W 2013 roku Francja przyłączyła się również do niemieckiej inicjatywy zrzeszenia 10 państw (tzw. Renewables Club; m.in. Chiny, Indie i Wielka Brytania), na które przypada ponad 40% globalnych inwestycji w OZE. Celem tej inicjatywy jest transformacja światowej energetyki, by odnawialne źródła energii miały dominującą pozycję w produkcji energii.
  • Propozycja prezydenta Hollande’a dotycząca budowy wspólnego koncernu energetycznego Niemiec i Francji została przyjęta w RFN pozytywnie. Media spekulują o możliwości budowy przedsiębiorstwa produkującego panele fotowoltaiczne na bazie konsorcjum instytutów badawczych z obu państw. Możliwa jest również współpraca Siemensa z francuskim Alstomem w zakresie ekologicznych technologii dla transportu lub współpraca z francuską Arevą, która w Niemczech produkuje turbiny wiatrowe.