Analizy

Front Ludowy: odnowa zaplecza Władimira Putina

11–12 czerwca w Moskwie odbył się zjazd założycielski prokremlowskiego ruchu Front Ludowy – Za Rosję! (Narodnyj Front za Rossiju), który jednogłośnie wybrał na lidera Władimira Putina. Front jest strukturą ponadpartyjną, deklarującą wartości konserwatywne i troskę o kwestie socjalne, o szerokim spektrum uczestników: dominują przedstawiciele regionów (w tym robotnicy), są też wybrani przedstawiciele elit intelektualnych i kulturalnych, a także reprezentanci kilku partii (Rodina, Patrioci Rosji, Partia Kozacka). Ruch został powołany w 2011 roku z inicjatywy Putina jako nieformalna koalicja organizacji społecznych i zakładów pracy. Jego oficjalna rejestracja w Ministerstwie Sprawiedliwości planowana jest na jesień.

 

 

Komentarz

  • Front Ludowy ma stać się główną bazą społeczną prezydenta Putina, która ma wzmacniać jego legitymizację w obliczu niezadowolenia klasy średniej oraz erozji Jednej Rosji, mającej reputację ugrupowania skorumpowanego i niewrażliwego na potrzeby obywateli. Front akcentuje socjalną orientację i wizerunek „ruchu zwykłych ludzi”, co podkreśla także jego nazwa. Nowa struktura ma demonstrować stabilność poparcia społecznego dla Putina, dowodzić istnienia efektywnego mechanizmu kontaktu prezydenta ze społeczeństwem, a także wizerunkowo oddzielać Putina od reszty skorumpowanych urzędników.
  • W wymiarze politycznym Front Ludowy ma pełnić dwie zasadnicze funkcje: wyborczą (jego przedstawiciele mają startować w okręgach jednomandatowych m.in. we wrześniowych wyborach regionalnych) oraz kadrową (ma być kuźnią kadr dla administracji w ramach odnowy zaplecza Putina). Specyfika systemu władzy w Rosji nie daje Frontowi (podobnie jak Jednej Rosji) samodzielnej roli politycznej, może on być natomiast angażowany do realizacji polityki Kremla w wybranych sferach i służyć jako rezerwa kadrowa w razie (prawdopodobnych) zmian w rządzie. Podział zaplecza Kremla na Jedną Rosję i Front Ludowy jest obecnie umowny: do Frontu przystąpiło wielu prominentnych członków „partii władzy”, natomiast przedstawiciele Frontu startowali z list Jednej Rosji w wyborach parlamentarnych 2011 roku. W najbliższym czasie Front będzie uzupełniał Jedną Rosję (m.in. w wyborach regionalnych), natomiast w perspektywie kilku lat, w zależności od wyników wyborczych i dynamiki sondaży, może on przekształcić się w partię i zastąpić Jedną Rosję.
  • Powstanie Frontu Ludowego wpisuje się w autorytarny i konserwatywny trend w polityce wewnętrznej po powrocie Putina na Kreml. Po pierwsze, specyfika Frontu („ruch zwykłych ludzi”) współbrzmi z dążeniem Kremla do opierania się na „zdrowych siłach społecznych”, którym przeciwstawia się „zdemoralizowane” środowiska liberalne (Kreml zainicjował szereg restrykcji obejmujących sfery obyczajową i światopoglądową). Po drugie, powstanie Frontu jest elementem formatowania politycznego zaplecza Kremla, w ramach którego dochodzi do odsuwania tych przedstawicieli administracji, którzy kwestionują kremlowską politykę restrykcji oraz tzw. nacjonalizację elit (zacieśnianie kontroli nad aktywami urzędników za granicą, co ma wzmagać ich zależność od Kremla). Front Ludowy ma być jednym z kanałów promocji nowych kadr, które mają tworzyć lojalne zaplecze prezydenta.