Analizy

Doradca prezydenta Putina zostanie prezesem Centralnego Banku Rosji

Prezydent Władimir Putin zgłosił 12 marca kandydaturę Elwiry Nabiullinej, byłej minister rozwoju gospodarczego (2007–2012), obecnie doradcy prezydenta ds. gospodarczych, na stanowisko prezesa Centralnego Banku Rosji (CBR).Prezydent zaproponował jednocześnie objęcie stanowiska jej doradcy obecnemu prezesowi Siergiejowi Ignatjewowi. Zatwierdzenie kandydatury Nabiullinej w Dumie, gdzie prokremlowska partia ma większość, będzie czystą formalnością. Nowa prezes obejmie stanowisko pod koniec czerwca, po upływie trzeciej już kadencji Ignatjewa, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być ponownie wybrany na stanowisko prezesa Centralnego Banku Rosji.

 

 

Komentarz

  • Elwira Nabiullina od lat specjalizowała się w polityce gospodarczej i nie ma dużego doświadczenia w działalności bankowej. Jest za to zaufanym i oddanym wieloletnim współpracownikiem Putina. Jej kandydatura na stanowisko prezesa Centralnego Banku Rosji zaskoczyła środowiska finansowe, niemniej większość analityków odniosła się do propozycji przychylnie. Kandydaturę tę można uznać za kompromis między zwolennikami twardej polityki pieniężno-kredytowej i zwolennikami włączenia CBR w proces stymulowania wzrostu gospodarczego.
  • Należy oczekiwać, że nowa prezes będzie realizowała zadania polityki pieniężno-kredytowej przyjęte na rok 2013 i lata 2014–2015, których nadrzędnym celem jest utrzymanie stabilności finansowej poprzez regulację stóp procentowych i utrzymanie inflacji w tym roku na poziomie 5–6%, a w latach 2014–2015 na poziomie 4–5%, co potwierdzałoby pozostawienie na stanowisku doradcy obecnego prezesa banku. Z drugiej strony CBR, pod wpływem sugestii Kremla, może podjąć działania zmierzające do pobudzenia rosyjskiej gospodarki.
  • Prezydent proponując kandydaturę Nabiullinej na prezesa Centralnego Banku Rosji chce zachować kontrolę nad tym ustawowo niezależnym organem. Decyzja prezydenta może mieć także związek z zapowiedzią rządu włączenia swoich przedstawicieli do Rady Dyrektorów CBR. Rząd uzasadnia swoją decyzję planowanym włączeniem w strukturę CBR Federalnej Służby ds. Rynków Finansowych, co będzie skutkowało przejęciem przez bank – jako jedynego regulatora – kontroli i nadzoru nad wszystkimi organizacjami rynku finansowego (bankami, organizacjami finansowymi, ubezpieczeniowymi, funduszami), które dotychczas były pod nadzorem rządu.