Analizy

Rosnieft’ planuje ekspansję w sektorze LNG

13 lutego przedstawiciele rosyjskiego koncernu Rosnieft’ i amerykańskiego koncernu ExxonMobil podpisali porozumienia rozszerzające zakres współpracy dwustronnej uzgodnionej w umowach z sierpnia 2011 i kwietnia 2012.Nowe porozumienie przewiduje m.in.: sześciokrotne zwiększenie powierzchni rosyjskiego szelfu przeznaczonej do wspólnej eksploatacji, udział Rosniefti w eksploatacji złóż na Alasce należących do ExxonMobil, wspólną ocenę możliwości realizacji projektów związanych z produkcją gazu skroplonego (LNG) na rosyjskim Dalekim Wschodzie (przede wszystkim w ramach złoża Sachalin-1). Tego samego dnia odbyło się posiedzenie prezydenckiej komisji ds. sektora paliwowo-energetycznego, podczas którego prezes Rosniefti Igor Sieczin po raz pierwszy publicznie poparł postulat ograniczenia monopolu eksportowego Gazpromu w odniesieniu do LNG. Ponadto 17–19 lutego doszło do wizyty delegacji Rosniefti w Chinach, Korei Południowej i Japonii, podczas której przedstawiciele rosyjskiego koncernu zaproponowali m.in. spółkom chińskim udział w projektach LNG realizowanych w Rosji.

 

 

Komentarz

  • Podjęte w ostatnim czasie działania świadczą o determinacji Rosniefti w dążeniu do objęcia ekspansją sektora LNG. Największy państwowy koncern naftowy angażuje się w projekty energetyczne na rosyjskim szelfie kontynentalnym, a znaczna część uzyskanych licencji (łącznie Rosnieft’ dysponuje 43 licencjami) zakłada eksploatację złóż gazowych lub naftowo-gazowych.
  • Realizacja projektów LNG, głównie tych w arktycznej części rosyjskiego szelfu kontynentalnego, nie będzie jednak możliwa bez udziału partnerów zagranicznych, mogących dostarczyć zarówno odpowiednie technologie, jak i kapitał inwestycyjny. Uzyskaniu tych pierwszych ma służyć nowe porozumienie zawarte między Rosnieftią i ExxonMobil (7 z 12 nowych licencji uzyskanych przez Rosnieft’ 31 stycznia ma być wykorzystane we współpracy z ExxonMobil). Próba przyciągnięcia partnerów azjatyckich (szczególnie chińskich) ma z kolei służyć pozyskaniu kapitału niezbędnego do sfinansowania kosztownych przedsięwzięć. Poza tym Chiny, Korea Południowa czy Japonia postrzegane są jako potencjalny rynek zbytu dla produkowanego w przyszłości LNG.
  • O determinacji Rosniefti w dążeniu do zdobycia znaczącej pozycji w sektorze LNG świadczy również poparcie udzielone tzw. niezależnym producentom gazu (zwłaszcza Novatekowi), zgłaszającym postulat ograniczenia monopolu eksportowego Gazpromu. Stanowisko Sieczina mogło mieć wpływ na postawę Władimira Putina, który podczas posiedzenia prezydenckiej komisji dostrzegł konieczność rozważenia stopniowej liberalizacji zasad eksportu rosyjskiego gazu w odniesieniu do LNG. Oświadczenie to w praktyce przesądza ograniczenie ustawowego uprzywilejowania Gazpromu, wprowadzając wyłączenia na rzecz innych podmiotów (w zakresie wybranych projektów lub kierunków eksportu). Proponowana zmiana będzie kluczowa dla perspektyw realizacji rosyjskich projektów LNG.
  • Aktywizacja Rosniefti w sektorze LNG może mieć znaczący wpływ na dynamikę procesu zmian w rosyjskim sektorze energetycznym. Jej konsekwencją dalsze słabnięcie Gazpromu oraz zwiększenie wpływów Rosniefti oraz tzw. niezależnych producentów gazu (przede wszystkim Novateku).