Analizy

Ropociąg WSTO połączył Syberię z Oceanem Spokojnym

25 grudnia prezydent Władimir Putin dokonał oficjalnego otwarcia, na rok przed planowanym terminem, drugiego odcinka ropociągu Syberia Wschodnia–Ocean Spokojny (WSTO-2) prowadzącego ze Skoworodino (obwód amurski) do morskiego terminalu Koźmino (kraj nadmorski). Koszt budowy WSTO-2 o długości 2046 km i przepustowości 35 mln ton rocznie wyniósł 10,6 mld USD.Jednocześnie rozszerzono przepustowość odcinka Tajszet–Skoworodino do 50 mln ton. Budowa drugiej części ropociągu pozwoliła na rezygnację z droższego transportu ropy koleją na odcinku Skoworodino–Koźmino i zwiększenie dostaw do odbiorców azjatyckich. Oddanie do eksploatacji kolejnego odcinka ropociągu WSTO pozwoli na zwiększenie jego docelowej przepustowości z obecnych 50 do 80 mln ton, co będzie możliwe dopiero po wzroście wydobycia ropy ze złóż wschodniosyberyjskich (zob. mapa). Ropociąg WSTO należy do najdroższych projektów infrastrukturalnych Rosji. Łączne koszty budowy obu odcinków przekroczyły 23 mld USD. W 2012 roku przesłano WSTO 30 mln ton ropy, w tym 15 mln ton do Chin, natomiast w 2013 roku planuje się przesłanie 36 mln ton surowca. Głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy z WSTO są obecnie Japonia (31%), Chiny (24%), USA (22%), a także Korea Południowa, Singapur, Filipiny, Tajlandia i Malezja.

 

 

Komentarz

  • Uruchomienie WSTO-2 służy częściowej dywersyfikacji rynków zbytu i pozwoli w najbliższych latach na umocnienie pozycji Rosji jako coraz bardziej liczącego się dostawcy ropy naftowej do krajów azjatyckich oraz zwiększy jej znaczenie na globalnym rynku surowcowym. Wzrost eksportu ropy nowym ropociągiem daje Rosji możliwość wypromowania nowej marki ropy ESPO (Eastern Siberia–Pacific Ocean), lepszej jakościowo (lżejszej i mniej zasiarczonej), która osiąga obecnie cenę wyższą niż eksportowana do Europy ropa Urals. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie rynku azjatyckiego na węglowodory, eksport ropy ESPO może okazać się w długiej perspektywie bardziej dochodowy od eksportu ropy Urals na rynki europejskie.

  • Dla klientów w Azji rosyjska oferta naftowa jest atrakcyjna z uwagi na większe bezpieczeństwo dostaw z Rosji w porównaniu z ryzykiem dostaw z niestabilnych politycznie krajów Bliskiego Wschodu. Jednocześnie rząd rosyjski wspiera eksport ropy do krajów azjatyckich, ustanawiając o połowę niższą eksportową stawkę celną i niższy podatek od wydobycia surowca ze złóż wschodniosyberyjskich. Celem tej polityki jest także przyspieszenie zagospodarowania zasobów Syberii Wschodniej, które są podstawowym źródłem surowca dla WSTO, a także pobudzenie rozwoju gospodarczego Dalekiego Wschodu.

  • Powstanie ropociągu WSTO i zwiększenie eksportu surowca do krajów azjatyckich nie będzie miało bezpośrednich konsekwencji dla Europy z powodu braku możliwości przekierowania większej ilości ropy zachodniosyberyjskiej w kierunku wschodnim. Przewidywany spadek dostaw rosyjskiej ropy do Europy w najbliższych latach będzie spowodowany przede wszystkim zmniejszającym się wydobyciem z wyeksploatowanych w znacznym stopniu złóż zachodniosyberyjskich.

 

Mapa
Schemat przebiegu ropociągu WSTO z odgałęzieniem do Chin