Analizy

Szefostwo policji federalnej RFN zostało zdymisjonowane

30 lipca Hans-Peter Friedrich (CSU), minister spraw wewnętrznych RFN zwolnił całe kierownictwo policji federalnej (Bundespolizei), instytucji powstałej w 2005 roku z przemianowania Straży Granicznej (Bundesgrenzschutz) i odpowiedzialnej za ochronę granic, kolei i lotnisk, a także za zwalczanie przestępczości międzynarodowej i terroryzmu. Stanowisko stracił Matthias Seeger oraz jego dwóch zastępców. MSW nie podało oficjalnych powodów dymisji. Przeciwko zwolnieniom protestowali przedstawiciele związków zawodowych policji oraz politycy z Partii Zielonych i SPD. Ich zdaniem Friedrich źle zarządza policją federalną, nie jest w stanie podnieść ani poziomu jej wyposażenia, ani wyszkolenia. Styl, w jakim zwolnienie Seegera zostało przeprowadzone, według opozycji świadczy o tym, że szef MSW nie panuje nad podległymi instytucjami. Następcę dotychczasowego szefa służby Friedrich mianował 1 sierpnia. Został nim Dieter Roman, dotychczasowy kierownik referatu ds. terroryzmu i ekstremizmu obcokrajowców w MSW.

 

 

Komentarze

  • Bezpośrednią przyczyną zwolnienia Matthiasa Seegera był jego długotrwały konflikt z Hansem-Peterem Friedrichem, u którego podstaw leżały różnice zdań na temat reform w Policji Federalnej. Seeger, który kierował Bundespolizei od czterech lat, na początku 2011 roku kategorycznie sprzeciwiał się planowanemu połączeniu swojej instytucji z Federalnym Urzędem Kryminalnym (BKA), a później regularnie publicznie wyrażał niezadowolenie z cięcia wydatków. Objęcie szefostwa służby przez zaufanego urzędnika ministra ma w zamyśle Friedricha ułatwić przeprowadzanie ewentualnych reform i uwolnić ją od ciągłej uwagi mediów.
  • Zmiana na stanowisku szefa Bundespolizei wpisuje się w trend mianowania zaufanych urzędników z ministerstwa na kierowników służb i świadczy o chęci zwiększenia kontroli oraz koordynacji między wspomnianymi instytucjami a ministerstwem. W połowie lipca rząd RFN zaakceptował kandydaturę Hansa-Georga Maassena na szefa Urzędu Ochrony Konstytucji (BVS). W grudniu 2011 Gerhard Schindler został szefem wywiadu. Wszyscy trzej (razem z Dieterem Romanem) wywodzą się z wydziału Bezpieczeństwa Publicznego MSW. Do końca roku ma się również zmienić szef BKA – Jörg Ziercke odchodzi na emeryturę. To także odpowiedź Friedricha na szereg wpadek w podległych mu służbach, z których największą były ujawnione nieprawidłowości, których dopuścił się kontrwywiad (BVS) podczas śledztwa przeciwko neonazistowskiej grupie terrorystycznej, Narodowosocjalistyczne Podziemie (NSU). Służby były oskarżane o nieumiejętność przeprowadzenia śledztwa, brak odpowiedniej koordynacji nad nim, a także niszczenie akt z nim związanych.