Analizy

Rezerwy gazu łupkowego w Niemczech do 22 bilionów metrów sześciennych

Federalny Instytut Geologii i Surowców Naturalnych przedstawił badania dotyczące potencjalnych złóż gazu łupkowego w Niemczech wykonane na zlecenie rządu federalnego. Według badania „Zasoby gazu łupkowego w Niemczech (stan na maj 2012)” niemieckie złoża szacuje się na 6,8 do nawet 22,6 biliona m3, z czego ok. 10%, czyli 0,7 do 2,3 bilionów m3, można wydobyć przy zastosowaniu obecnie znanych technologii.Większość złóż gazu łupkowego ma się znajdować na północy kraju w Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej- Westfalii. Instytut przeprowadził także badania dotyczące wpływu zastosowania metody szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne. Zdaniem Instytutu wydobycie gazu niekonwencjonalnego tą metodą jest ekonomicznie opłacalne i bezpieczne dla środowiska. Badania złóż gazu łupkowego będą prowadzone nadal aż do 2015 roku.

 

Komentarz

- Szacunki Federalnego Instytutu Geologii i Surowców Naturalnych dowodzą, że złoża gazu łupkowego w Niemczech są znacznie większe, niż wskazywały pierwsze badania. Mimo że ostateczne obliczanie wielkości złóż będzie trwało jeszcze kilka lat, wyniki badań przedstawione przez Instytut rzucają nowe światło na możliwości eksploatacji gazu łupkowego w Niemczech. Udokumentowane zasoby gazu łupkowego zdatne do natychmiastowego wydobycia przewyższają wielokrotnie zasoby i rezerwy gazu konwencjonalnego w Niemczech. Niemcy mają łącznie 150 mld m3 własnych zasobów konwencjonalnego gazu ziemnego.

- Po raz pierwszy w oficjalnym raporcie na podstawie danych wskazuje się na niską szkodliwość wydobycia gazu łupkowego dla środowiska i zdrowia człowieka. Według Federalnego Instytutu dopuszczalne jest użycie metody hydraulicznego szczelinowania; w ekspertyzach stwierdza się, że kwestia wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania oraz ochrona wody pitnej są w wystarczającym stopniu prawnie uregulowane w ustawodawstwie niemieckim.

- Wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania budzi wiele kontrowersji w Niemczech. Dotychczasowe, podejmowane przez Partię Zielonych i SPD, próby wprowadzenia moratorium na wydobycie nie zostały poparte przez koalicję rządzącą CDU/CSU-FDP, która uznała, że nie ma wystarczających przesłanek do podjęcia takiej decyzji. Są jednak landy, np. Nadrenia Północna-Westfalia, które zdecydowały się wprowadzić moratorium na stosowanie metody szczelinowania ze względu na sprzeciw lokalnych społeczności.

- Wyniki badań zostały dobrze przyjęte przez środowiska przemysłowe w Niemczech. Notowania giełdowe niemieckiego BASF i należącej do niego spółki Wintershall zainteresowanej wydobyciem wzrosły po opublikowaniu raportu Instytutu. Gospodarczy Związek Eksploatacji Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej entuzjastycznie ocenił wyniki badań i doszedł do wniosku, że gaz łupkowy uniezależni Niemcy od importu gazu ziemnego z zagranicy. Eksploatacja gazu łupkowego w RFN na szeroką skalę obniżyłaby koszty transformacji energetycznej wdrożonej przez rząd w czerwcu 2011 roku, do realizacji której niezbędne będą nowoczesne elektrownie konwencjonalne zasilane gazem.