Analizy

Prace nad projektem ustawy regulującej wydobycie gazu łupkowego w Niemczech

Minister środowiska RFN Norbert Röttgen (CDU) poinformował, że jego resort pracuje nad projektem ustawy regulującej wydobycie gazu łupkowego. Projekt ustawy jest konsultowany obecnie na poziomie resortów, następnie ma być poddany konsultacjom społecznym i głosowany przez parlament w pierwszej połowie 2012 roku. Celem projektu jest zaostrzenie prawa dotyczącego wydobycia gazu łupkowego ze względów ekologicznych. Według gazety lokalnej Ruhr Nachrichten z 8 lutego 2012 roku, która powołuje się na Ministerstwo Środowiska (MŚ) ustawa ma zawierać zakaz stosowania metody szczelinowania w wydobyciu gazu łupkowego, a wydobycie ma być całkowicie zabronione na terenach, gdzie pozyskuje się wodę pitną. Równolegle, w podlegającym MŚ federalnym Urzędzie ds. Środowiska, prowadzone są badania wpły­wu metody szczelinowania hydraulicznego na środowisko, których wyniki mają być znane również w pierwszej połowie 2012 roku.
 

Komentarz
  • Mimo ekspertyzy prawnej Komisji Europejskiej, która wykazała brak konieczności natychmiastowych zmian prawnych dotyczących eksplo­atacji gazu łupkowego w UE, Niemcy zdecydowali się na próbę nowelizacji wewnętrznego prawodawstwa w tej dziedzinie. Nie można wykluczyć, że w przyszłości może ono posłużyć za wzór w opracowaniu norm unijnych lub też, że Niemcy dołączą do takich krajów jak Francja czy Bułgaria, gdzie zakaza­no eksploatacji gazu łupkowego.
     
  • Jeśli projekt ustawy będzie całkowicie zakazywał wydobycia gazu łupkowego lub na czas nieokreślony zabraniał stosowania metody szczelinowania, tak jak chce tego minister Röttgen, małe są szanse, aby uzyskał poparcie pozostałej części CDU i jej koalicjanta – FDP. Rząd niemiecki wstrzymuje się od zajęcia jednoznacznego stano­wiska w sprawie przyszłości gazu łupkowego; nie popiera wydobycia, ale także nie chce zamykać możliwości rozwoju, czekając na rozwój technologii oraz wyniki wierceń w Niemczech i innych państwach (np. w Polsce). Świadczyć o tym może fakt, że 8 lutego br. frakcje CDU i FDP w Bundestagu odrzuciły projekt SPD, Zielonych i Partii Lewicy wprowadzenia dwuletniego moratorium na stosowanie metody szczelinowania hydraulicznego.
     
  • Sytuacja może się zmienić diametralnie w przypadku narastającego sprzeciwu społecznego w Niem­czech. Dotychczas protesty miały charakter lokalny i odbywały się jedynie w tych landach, w których znajduje się najwięcej pokładów gazu łupkowego i gdzie przeprowadzano najwięcej wierceń. Niewykluczone, że w wyniku sprzeciwu większości społeczeństwa niemieckiego wobec gazu łupkowego CDU i FDP poprą projekt ustawy ministra środowiska bądź wprowadzą moratorium na stosowanie metody szczelinowania. Dotychczas jedynie w Nadrenii Północnej-Westfalii (gdzie szefem lokalnej CDU jest federalny minister ochrony środowiska Norbert Röttgen) wprowadzono moratorium na stosowanie metody szczelinowania.