Analizy

Niemiecko-francuskie konsultacje pod znakiem kolejnych reform strefy euro

6 lutego w Paryżu odbyły się cykliczne niemiecko-francuskie konsultacje międzyrządowe. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy oraz ministrowie obu gabinetów dyskutowali m.in. na temat sytuacji w Syrii i Iranie, paktu fiskalnego, zadłużenia Grecji i kryzysu strefy euro. Najważniejszym punktem spotkania było jednak przyjęcie tzw. zielonej księgi dotyczącej konwergencji niemieckiego i francuskiego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE oraz postulat utworzenia specjalnego konta, na które trafiałyby dochody greckiego państwa i które byłoby zarządzane spoza Aten. Zielona księga jest efektem prac wspólnej grupy roboczej powołanej przez resorty finansów obu państw pod koniec 2010 roku.

Spotkanie zostało podsumowane wspólnym wywiadem z obojgiem przywódców przeprowadzonym przez niemiecką oraz francuską telewizję.
 

Komentarz
  • Francja i Niemcy zapowiedziały proces ujednolicenia podstaw opodatkowania i progów podatkowych, który ma się rozpocząć od 2013 roku, po konsultacjach w obu krajach. Francja poszła w tej kwestii na ustępstwa i zamierza dostosować swoje stawki do stawek podatkowych obowiązujących w Niemczech (w RFN próg całkowitych obciążeń podatkowych firm wynosi ok. 28%, a we Francji ok. 34%). W dokumencie zawarto też sformułowanie, iż porozumienie niemiecko-francuskie ma wzmocnić konkurencyjność strefy euro, co oznacza, że rozwiązania te będą forsowane w całej strefie euro. O ile do tego dojdzie, może to doprowadzić do obniżenia konkurencyjności takich krajów jak Irlandia, Portugalia czy Grecja i skłonić firmy do przenoszenia się z peryferii do centrum Europy. Dodatkowo taka reforma mogłaby pogorszyć atrakcyjność inwestycyjną np. Słowacji czy Estonii, w których stopy opodatkowania wzrosłyby znacznie powyżej stóp podatkowych dla przedsiębiorstw w regionie.
     
  • Postulat utworzenia specjalnego konta dla Grecji jest nieco złagodzoną propozycją kanclerz Angeli Merkel z poprzedniego szczytu Rady Europejskiej. Została ona skrytykowana przez większość krajów strefy euro jako znacznie ograniczająca prawo Grecji do samodzielnego planowania wydatków budżetowych. Zgodnie z poprzednim pomysłem RFN, nowy komisarz ds. oszczędności miałby tymczasowo prawo do wetowania propozycji budżetowych niekonsultowanych z instytucjami międzynarodowymi. Nowy pomysł Merkel i Sarkozy’ego służyłby realizacji podobnego celu: środki wpływające na rachunek greckiego budżetu byłyby blokowane i przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę greckich długów. Jest to kolejny element presji na Grecję w celu wdrażania reform. Przywódcy Niemiec i Francji ostrzegli również, że wypłacenie kolejnej transzy pomocy dla Grecji jest uzależnione od tego, czy Ateny wprowadzą reformy, do których się zobowiązały.
     
  • Spotkanie kanclerz Angeli Merkel z Nicolasem Sarkozym zostało wykorzystane również do pokazania ich zgodnej współpracy w rozwiązywaniu problemów strefy euro. Wywiad, w którym wyraźnie podkreślono pełną kooperację, jest kolejnym elementem planu wsparcia kandydatury Sarkozy’ego przez Angelę Merkel w wyborach prezydenckich we Francji.