Analizy

Prezydent Miedwiediew o perspektywach obwodu kaliningradzkiego

31 lipca prezydent Dmitrij Miedwiediew przebywał w obwodzie kaliningradzkim, uczestnicząc w obchodach święta rosyjskiej Marynarki Wojennej. Przy okazji doszło do spotkania z gubernatorem obwodu Nikołajem Cukanowem. Prezydent deklarując gotowość wspierania rozwoju regionu, nie wypowiedział się jednoznacznie, czy popiera specjalne, odrębne od pozostałej części Rosji, regulacje celne i wizowe dla obwodu kaliningradzkiego.  
Prezydent Miedwiediew odniósł się przychylnie do postulatu gubernatora Cukanowa dotyczącego opracowania ustawy federalnej określającej długoterminowe zasady funkcjonowania obwodu (miałaby ona zastąpić wygasającą w 2016 roku ustawę przyznającą obwodowi ulgi celne przy wwozie towarów). Przypomniał jednocześnie, że w Moskwie toczą się już dyskusje na ten temat. Prezydent w rozmowie z gubernatorem opowiedział się również za szybkim i pełnym zniesieniem wiz dla Rosjan (w tym mieszkańców obwodu kaliningradzkiego) przy wjeździe do Unii Europejskiej. Miedwiediew nie odniósł się do propozycji Komisji Europejskiej objęcia całego obwodu kaliningradzkiego i północnych obszarów Polski małym ruchem granicznym (umożliwiającym uproszczony tryb przekraczania granicy dla mieszkańców regionów przygranicznych). Stanowisko strony rosyjskiej wobec tej inicjatywy pozostaje niejasne. Z jednej strony zabiegał o to do tej pory rosyjski MSZ, a propozycję KE z zadowoleniem przyjął przedstawiciel Rosji przy UE Władimir Cziżow, zaznaczając, że wprowadzenie ułatwień podróżowania wymaga jeszcze zgody Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony, w czerwcu br. premier Władimir Putin podważył celowość wprowadzania ułatwień wizowych dla obwodu kaliningradzkiego w ramach zasad małego ruchu granicznego, sprzeciwiając się tworzeniu wyjątków dla jakiegokolwiek regionu Rosji. <iwo>