Analizy

Niemcy planują ofensywę inwestycyjną w Grecji

27 lipca Ministerstwo Gospodarki Niemiec zorganizowało spotkanie z przedstawicielami środowisk gospodarczych w sprawie możliwości inwestowania w Grecji i pomocy temu krajowi w wyjściu z kryzysu gospodarczego. Spotkanie wpisuje się w nowy program Federalnego Ministerstwa Gospodarki polegający na stworzeniu gospodarce greckiej impulsu inwestycyjnego do dalszego rozwoju. RFN również chce wykorzystać kryzys do ekspansji niemieckich przedsiębiorstw na rynku greckim.
W przedstawionym pod koniec lipca programie „Ofensywa inwestycyjna i rozwojowa dla Grecji” Federalne Ministerstwo Gospodarki deklaruje m.in. pomoc rządowi greckiemu w procesie prywatyzacji greckich przedsiębiorstw oraz zwiększenie współpracy gospodarczej w celu wsparcia Grecji w wyjściu z kryzysu gospodarczego. De facto ministerstwo chce politycznie wesprzeć niemieckie firmy, mające zamiar uczestniczyć w programie prywatyzacji greckich przedsiębiorstw, który został narzucony Grecji jako warunek uzyskania pomocy ze strony strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Już teraz niemieckie przedsiębiorstwa uczestniczą w prywatyzacji greckiego majątku. W maju Grecja zgodziła się na sprzedaż Deutsche Telekom (mającemu już 30% udziałów) kolejnych 10% akcji w greckim przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym OTE. Niemiecka gospodarka jest ponadto zainteresowana stworzeniem dogodnych warunków dla inwestycji w energetykę odnawialną, budowę nowych elektrowni, rozbudowę sieci energetycznych i poprawę efektywności energetycznej w Grecji. Niemcy chcą również wpłynąć na możliwość złagodzenia warunków korzystania z funduszy polityki spójności przez Grecję m.in. poprzez zmniejszenie wymaganego kapitału własnego do inwestycji ze funduszy strukturalnych.
Niemcy dostrzegają negatywne oddziaływanie redukcji wydatków finansów publicznych, narzuconej Grecji przez pakiet pomocowy i konieczność stworzenia swoistego „planu Marshalla” dla Grecji. Jednocześnie chcą uzyskać jak najwięcej za dotychczas zaangażowany kapitał w ramach pomocy udzielonej przez kraje strefy euro oraz MFW. <pop>