Analizy

Niemiecki biznes za zniesieniem wiz z Rosją

29 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli wszystkich frakcji parlamentarnych w Bundestagu, która ma zająć się liberalizacją reżimu wizowego z Rosją. Powstanie grupy jest wynikiem m.in. silnego lobbingu ze strony przedstawicieli niemieckiego biznesu, którzy chcą wpłynąć na zmianę zbyt ostrożnego ich zdaniem stanowiska rządu RFN w negocjacjach w sprawie liberalizacji i zniesienia reżimów wizowych UE z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej.
W skład grupy roboczej wchodzą posłowie wszystkich frakcji parlamentarnych zajmujący się polityką zagraniczną, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sprawami gospodarczymi. Grupa stawia sobie za cel wspieranie aktywności Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE w ustalaniu harmonogramu działań dot. liberalizacji reżimu wizowego pomiędzy UE a Rosją. Według informacji podawanych przez wiceprzewodniczącego grupy, powstała ona m.in. na skutek silnego lobbingu ze strony Komisji Gospodarki Niemieckiej ds. Wschodu (Ostausschuss) – wpływowego zrzeszenia niemieckich firm i związków branżowych eksportujących i inwestujących w Europie Wschodniej. Ostausschuss od dawna opowiada się za liberalizacją i całkowitym zniesieniem reżimu wizowego przede wszystkim z Rosją, ale i innymi krajami Europy Wschodniej. Z jego punktu widzenia wpłynie to korzystnie na rozwój relacji gospodarczych z tymi krajami. Aktywność Ostausschussu w tej sprawie nasiliła się po wprowadzeniu przez Rosję obostrzeń wizowych wobec obywateli RFN w listopadzie 2010 roku. Była to odpowiedź na podobne (długoletnie) praktyki niemieckie, a de facto forma nacisku na rząd RFN, który zajmuje bardzo ostrożne stanowisko w negocjacjach wizowych między UE a Rosją w Brukseli. Na początku lipca br. Ostausschuss opublikował również dokument analizujący negatywne i liczone w miliardach euro konsekwencje utrzymywania reżimów wizowych z krajami Europy Wschodniej dla niemieckiej gospodarki. Postuluje w nim wprowadzenie ułatwień wizowych i testowe zniesienie obowiązku wizowego z Rosją (w 2014) czy Ukrainą (w 2012) oraz ustalenie czytelnego harmonogramu dla wszystkich wschodnich sąsiadów UE, którego celem będzie całkowite zniesienie wiz. Poprzez parlamentarną grupę roboczą niemiecki biznes chce wpłynąć na zmianę stanowiska niemieckiego rządu w tej sprawie. <jus>