Analizy

RWE i E.ON zaskarżyły obowiązek płacenia podatku od paliwa jądrowego

22 czerwca koncerny RWE i E.ON zaskarżyły do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego ustawę nakazującą płacenie podatku od paliwa jądrowego jako niezgodną z konstytucją RFN i prawem europejskim. Dzień wcześniej RWE złożył także skargę do Głównego Urzędu Celnego i Urzędu Skarbowego w Monachium. Prawdopodobnie Vatenfall i EnBW również wniosą podobną skargę. Wydaje się pewne, że sądy uznają skargi RWE i E.ON, co będzie oznaczać zniesienie podatku i zmniejszenie wpływów do budżetu o około 7 mld euro do 2016 roku (do tego czasu miał obowiązywać podatek).
W październiku 2010 roku rząd federalny i niemieckie koncerny energetyczne doszły do porozumienia, że w zamian za przedłużenie funkcjonowania reaktorów jądrowych do 2036 roku koncerny zgodzą się na płacenie kilku podatków, m.in. podatku od paliwa jądrowego i podatku na wsparcie energii odnawialnej (OZE). W maju 2011 roku rząd zdecydował o skróceniu pracy reaktorów, nie znosząc tych podatków. Koncerny przestały wnosić opłaty na wsparcie energii odnawialnej i zaskarżyły obowiązek odprowadzenia podatku od paliwa jądrowego. Jeśli skargi wszystkich koncernów (EnBW i Vatenfall mają podjąć decyzję o złożeniu skargi po 15 lipca) zostaną pozytywnie rozpatrzone, w budżecie może zabraknąć kolejnych 7 mld euro, niezbędnych np. do rozbudowy sieci przesyłowych. Tym bardziej że wskutek braku wpłat podatków na wsparcie OZE budżet stracił już ok. 15 mld euro. W przypadku uznania skarg koncernów rząd będzie odwoływał się od decyzji lub będzie musiał poszukać innych źródeł finansowania dla nowej strategii energetycznej, np. ze sprzedaży certyfikatów CO2 i zwiększonych dotacji w budżecie UE na politykę ochrony klimatu. <koma>