Analizy

Niemiecka konferencja na temat zapobiegania ekstremizmowi islamskiemu

24 czerwca odbyła się pierwsza konferencja poświęcona prewencji radykalizmu islamskiego zwołana przez ministra spraw wewnętrznych Hansa-Petera Friedricha (CSU). W spotkaniu, obok przedstawicieli administracji państwowej i służb specjalnych, wzięli udział reprezentanci największych środowisk muzułmańskich w RFN. Organizacja konferencji wskazuje na utrzymujące się w partiach chadeckich duże zaniepokojenie ekstremizmem islamskim, uznawanym przez Urząd ds. Ochrony Konstytucji za największe zagrożenie dla porządku publicznego w RFN.
Konferencja miała służyć wypracowaniu wspólnej strategii zapobiegania radykalizacji młodzieży muzułmańskiej żyjącej w Niemczech. Najważniejsze organizacje muzułmańskie współpracują już od 2005 roku z niemieckim wywiadem i kontrwywiadem przy prewencji radykalizmu islamskiego. W Niemczech żyje około 4 mln muzułmanów, z czego ok. 36 tys. należy do organizacji islamskich. Tysiąc osób znajduje się pod stałą obserwacją Urzędu ds. Ochrony Konstytucji i policji federalnej. Zwołanie konferencji przez sprawującego urząd od kilku miesięcy ministra z CSU jest realizacją jednego z priorytetów bawarskiej chadecji. Jest to również próba nacisku na koalicyjną FDP, która sprzeciwia się przedłużeniu obowiązującego do roku 2012 pakietu tzw. ustaw antyterrorystycznych, rozszerzających uprawnienia służb specjalnych do śledzenia działalności osób podejrzanych o terroryzm. Spotkanie przyczyniło się do nagłośnienia wniosku z raportu Urzędu ds. Ochrony Konstytucji za rok 2010, według którego ekstremizm islamski jest obecnie największym zagrożeniem dla niemieckiego porządku publicznego. Tym samym zwiększyło się poparcie społeczne dla przedłużenia obowiązywania ustaw będących obecnie jednym z najważniejszych punktów spornych między koalicjantami.