Analizy

Rosję opuszczają najaktywniejsi

4–5 czerwca rosyjski ośrodek badania opinii publicznej WCIOM przeprowadził sondaż, z którego wynika, że 21% Rosjan chciałoby wyjechać na stałe za granicę, a 20% gotowych byłoby pracować poza Rosją. Realny potencjał emigracji jest zdecydowanie niższy niż deklarowany – jedynie 5% badanych oświadczyło, że podjęło przygotowania do wyjazdu. Problemem jest to, że na emigrację gotowi są przede wszystkim ludzie młodzi, dobrze wykształceni i przedsiębiorczy.
Nastroje emigracyjne najsilniejsze są wśród osób młodych (w przedziale wiekowym 18–24 odsetek potencjalnych emigrantów wzrasta do 39%) oraz dobrze wykształconych (w tej grupie gotowych jest wyjechać 29%). Według danych Izby Obrachunkowej (odpowiednik polskiej NIK), w ciągu ostatnich trzech lat z Rosji wyjechało na stałe 1,25 mln osób – w dużej mierze naukowców, specjalistów oraz drobnych i średnich przedsiębiorców. 40% wyjeżdżających ma wyższe wykształcenie, podczas gdy wskaźnik ten w Rosji wynosi ok. 15%. Ponadto według szacunków ekspertów ok. 30% przedstawicieli dużego i średniego biznesu kształci dzieci za granicą – nie są one ujmowane w statystykach emigracyjnych, ale większość z nich po zakończeniu nauki z dużym prawdopodobieństwem nie wróci do Rosji.
Biorąc pod uwagę liczbę ludności Federacji Rosyjskiej, skala obecnej emigracji nie jest duża. Jednak nasilenie tego zjawiska wśród przedstawicieli klasy średniej może być zagrożeniem dla możliwości rozwoju i potencjału modernizacji Rosji. <agaw>